Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Dietetyka
08.00
12.00
mgr Elżbieta Sternal

Medycyna pracy
09.00
13.00
lek. Lucyna Bobrowska

Prac. densytometryczna
09.00
15.00
Mgr Paweł Żuchowski
Prac. densytometrycznaDiagnostyka osteoporozy (densytometria)

Prac. urodynamiczna
14.00
15.30
Dr n. med. Piotr Frąckiewicz

Urologia
14.00
15.30
Dr n. med. Piotr Frąckiewicz

Neurologia
14.10
20.00
lek. Barbara Litwin

Gastrologia
14.30
19.00
lek. Łukasz Bochyński

Prac. endoskopii
Gastoskopia
15.00
00.00
lek. Łukasz Bochyński

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
15.00
00.00
lek. Łukasz Bochyński

Chirurgia dziecięca
15.00
16.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Laryngologia
15.00
17.00
lek. Ewa Kopoń

Neonatologia
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska
NeonatologiaOpieka nad noworodkiem

Prac. USG
USG
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Ginekologia - Położnictwo
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Kardiologia
16.00
18.00
lek. Zbigniew Jurczyk

Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
16.00
18.00
lek. Zbigniew Jurczyk

Psychiatria
16.00
18.00
lek. Waldemar Kwiatkowski

Reumatologia
16.00
20.00
Prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Onkologia
16.30
19.00
lek. Marek Przybył

Homeopatia
17.00
19.00
lek. Antoni Kania

Prac. USG
USG
17.00
19.00
Dr n med. Radosław Brukiewa

Chirurgia dorosłych
18.00
19.30
Dr n. med. Jarosław Redziński

Onkologia
18.00
19.30
Dr n. med. Jarosław Redziński
Dietetyka
08.00
12.00
mgr Elżbieta Sternal

Laryngologia
09.00
12.00
lek. Ewa Kopoń

Kardiologia
11.00
13.00
lek. Alina Korycka

Prac. echo serca
Badania dla dzieci
11.00
13.00
lek. Alina Korycka
Endokrynologia
08.30
14.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski

Ortopedia
09.00
13.00
lek. Wojciech Muszyński

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
09.30
00.00
lek. Marek Przybył

Chirurgia dorosłych
09.30
13.00
lek. Marek Przybył

Onkologia
09.30
13.00
lek. Marek Przybył

Prac. USG
USG STAWÓW
10.00
13.00
lek. Wojciech Muszyński
09.00 - 10.00
Prac. densytometryczna
09.00
16.00
Mgr Paweł Żuchowski
Prac. densytometrycznaDiagnostyka osteoporozy (densytometria)

Kardiologia
11.00
13.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska

Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
11.00
13.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska

Ginekologia - Położnictwo
13.00
16.00
dr n. med. Patrycja Krepska

Prac. USG
USG 3D/4D
13.00
16.00
dr n. med. Patrycja Krepska

Homeopatia
13.00
17.00
lek. Antoni Kania

Homeopatia
13.00
17.00

Medycyna pracy
13.00
17.00
lek. Lucyna Bobrowska

Prac. USG
USG
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Radiologia
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Biopsje
Pierwszy pon. miesiąca
14.00
16.00
Lek. med. Jan Sir
BiopsjeBiopsje cienko-igłowe wykonywane pod kontrolą USG.

Prac. endoskopii
Gastoskopia
15.00
00.00
lek. Rafał Wojciechowski

Prac. prób wysiłkowych
15.00
17.00
lek. Urszula Kazimierczak

Okulistyka
16.00
18.00
lek. Krzysztof Popowski

Prac. USG
USG
16.00
18.00
lek. Marta Dura

Radiologia
16.00
18.00
lek. Marta Dura

Reumatologia
16.00
20.00
Prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Prac. endoskopii
Gastoskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Chirurgia naczyniowa
16.30
17.50
lek. Piotr Hubert

Chirurgia dorosłych
16.30
19.00
lek. Marek Przybył

Onkologia
16.30
19.00
lek. Marek Przybył

Laryngologia
17.00
17.30
lek. Krystyna Trafna

Neurologia
17.00
17.30
lek. Andrzej Rumianek

Logopeda
17.00
18.00
mgr Mirosława Januszewska-Sadowska

Ginekologia - Położnictwo
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch

Reumatologia
18.00
20.00
lek. Rafał Wojciechowski
Medycyna pracy
09.00
13.00
lek. Lucyna Bobrowska
Medycyna pracy
Godziny ruchome: 9-13 lub 13-17
09.00
13.00
lek. Lucyna Bobrowska

Prac. endoskopii
Gastroskopia
09.30
00.00
lek. Marek Przybył

Prac. densytometryczna
10.00
15.00
Mgr Paweł Żuchowski
Prac. densytometrycznaDiagnostyka osteoporozy (densytometria)

Homeopatia
Zamiennie od 13:00 lub od 17:00
13.00
19.00
lek. Antoni Kania

Prac. USG
USG
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Radiologia
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Chirurgia dorosłych
14.30
16.00
Dr n. med. Zbigniew Michniewicz

Ginekologia - Położnictwo
14.30
16.00
lek. Cezary Kipigroch

Onkologia
14.30
16.00
Dr n. med. Zbigniew Michniewicz

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
14.30
16.00
lek. Cezary Kipigroch

Ortopedia
14.30
18.00
lek. Ziemowit Jaraczewski

Dietetyka
15.00
18.00
mgr Elżbieta Sternal

Chirurgia dorosłych
15.50
18.00
lek. Ziemowit Jaraczewski

Chirurgia dorosłych
16.00
17.30
lek. Arkadiusz Fabiszewski

Chirurgia dorosłych
16.00
17.50
lek. Piotr Hubert

Laryngologia
16.00
18.00
lek. Ewa Kopoń

Logopeda
17.00
19.00
mgr Monika Masłowska

Prac. USG
USG
17.00
19.00
Dr n med. Radosław Brukiewa

Endokrynologia
17.00
20.00
lek. Jadwiga Witkowska
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Homeopatia
13.00
17.00
lek. Antoni Kania

Medycyna pracy
13.00
17.00
lek. Lucyna Bobrowska

Ortopedia
14.30
16.00
lek. Jarosław Lis

Dermatologia
14.30
18.30
lek. Małgorzata Płocka

Chirurgia dziecięca
15.00
16.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Prac. spirometryczna
15.00
16.30
lek. Ewa Trawińska

Pulmonologia
Raz w miesiącu
15.00
16.30
lek. Ewa Trawińska

Neonatologia
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska
NeonatologiaOpieka nad noworodkiem

Prac. USG
USG
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Psychologia
15.00
18.00
Dr n. hum. Jolanta Jaworska

Endokrynologia
15.00
20.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski

Ginekologia - Położnictwo
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Psychiatria
16.00
18.00
lek. Waldemar Kwiatkowski

Psychiatria
16.00
20.00
lek. Stanisław Izdebski

Prac. USG
USG STAWÓW
17.00
20.00
lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn

Reumatologia
17.00
20.00
lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn

Kardiologia
18.40
19.00
lek. Beata Gerynowicz-Balak

Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
18.40
19.00
lek. Beata Gerynowicz-Balak
14.00 - 15.00
Prac. USG
USG
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Radiologia
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Chirurgia dorosłych
14.00
16.00
lek. Szymon Mańkowski

Homeopatia
14.30
15.30
lek. Gabriela Kasztelewicz-Rujna

Dietetyka
14.30
18.00
mgr Elżbieta Sternal

Prac. endoskopii
Gastoskopia
15.00
00.00
lek. Szymon Mańkowski

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
15.00
00.00
lek. Szymon Mańkowski

Prac. USG
USG 3D/4D
15.00
17.00
dr n. med. Patrycja Krepska

Prac. USG
USG STAWÓW
15.00
17.00
lek. Wojciech Muszyński

Ortopedia
15.00
17.30
lek. Wojciech Muszyński

Kardiologia
15.00
18.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska

Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
15.00
18.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska

Laryngologia
15.00
19.00
lek. Marianna Janeczek

Prac. EEG
15.30
18.00
Pracownia EEG

Hematologia
Raz w mies. - Druga środa
16.00
18.00
dr hab. n. med. Jarosław Czyż

Endokrynologia
16.00
19.00
lek. Jadwiga Witkowska

Reumatologia
16.00
20.00
Prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Prac. endoskopii
Gastroskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Ginekologia - Położnictwo
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch

Homeopatia
17.00
19.00
lek. Antoni Kania

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

No events available!