Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Dietetyka
08.00
12.00
mgr Elżbieta Sternal

Medycyna pracy
09.00
13.00
lek. Lucyna Bobrowska

Prac. densytometryczna
09.00
15.00
Mgr Paweł Żuchowski
Prac. densytometrycznaDiagnostyka osteoporozy (densytometria)

Urologia
14.00
15.30
Dr n. med. Piotr Frąckiewicz

Prac. urodynamiczna
14.00
15.30
Dr n. med. Piotr Frąckiewicz

Neurologia
14.10
20.00
lek. Barbara Litwin

Gastrologia
14.30
19.00
lek. Łukasz Bochyński

Prac. endoskopii
Gastoskopia
15.00
00.00
lek. Łukasz Bochyński

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
15.00
00.00
lek. Łukasz Bochyński

Chirurgia dziecięca
15.00
16.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Prac. USG
USG
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Prac. USG
USG
17.00
19.00
Dr n med. Radosław Brukiewa

Neonatologia
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska
NeonatologiaOpieka nad noworodkiem

Laryngologia
15.00
17.00
lek. Ewa Kopoń

Ginekologia - Położnictwo
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
16.00
18.00
lek. Zbigniew Jurczyk

Psychiatria
16.00
18.00
lek. Waldemar Kwiatkowski

Kardiologia
16.00
18.00
lek. Zbigniew Jurczyk

Reumatologia
16.00
20.00
Prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Onkologia
16.30
19.00
lek. Marek Przybył

Onkologia
18.00
19.30
Dr n. med. Jarosław Redziński

Homeopatia
17.00
19.00
lek. Antoni Kania

Chirurgia dorosłych
18.00
19.30
Dr n. med. Jarosław Redziński
Dietetyka
08.00
12.00
mgr Elżbieta Sternal

Laryngologia
09.00
12.00
lek. Ewa Kopoń

Prac. echo serca
Badania dla dzieci
11.00
13.00
lek. Alina Korycka

Kardiologia
11.00
13.00
lek. Alina Korycka
Endokrynologia
08.30
14.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski

Ortopedia
09.00
13.00
lek. Wojciech Muszyński

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
09.30
00.00
lek. Marek Przybył

Onkologia
09.30
13.00
lek. Marek Przybył

Chirurgia dorosłych
09.30
13.00
lek. Marek Przybył

Prac. USG
USG STAWÓW
10.00
13.00
lek. Wojciech Muszyński
09.00 - 10.00
Prac. densytometryczna
09.00
16.00
Mgr Paweł Żuchowski
Prac. densytometrycznaDiagnostyka osteoporozy (densytometria)

Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
11.00
13.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska

Kardiologia
11.00
13.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska

Prac. USG
USG 3D/4D
13.00
16.00
dr n. med. Patrycja Krepska

Prac. USG
USG
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Prac. USG
USG
16.00
18.00
lek. Marta Dura

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch

Ginekologia - Położnictwo
13.00
16.00
dr n. med. Patrycja Krepska

Ginekologia - Położnictwo
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch

Medycyna pracy
13.00
17.00
lek. Lucyna Bobrowska

Homeopatia
13.00
17.00
lek. Antoni Kania

Homeopatia
13.00
17.00

Radiologia
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Radiologia
16.00
18.00
lek. Marta Dura

Biopsje
Pierwszy pon. miesiąca
14.00
16.00
Lek. med. Jan Sir
BiopsjeBiopsje cienko-igłowe wykonywane pod kontrolą USG.

Prac. endoskopii
Gastoskopia
15.00
00.00
lek. Rafał Wojciechowski

Prac. endoskopii
Gastoskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Prac. prób wysiłkowych
15.00
17.00
lek. Urszula Kazimierczak

Okulistyka
16.00
18.00
lek. Krzysztof Popowski

Reumatologia
16.00
20.00
Prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Reumatologia
18.00
20.00
lek. Rafał Wojciechowski

Chirurgia naczyniowa
16.30
17.50
lek. Piotr Hubert

Onkologia
16.30
19.00
lek. Marek Przybył

Chirurgia dorosłych
16.30
19.00
lek. Marek Przybył

Neurologia
17.00
17.30
lek. Andrzej Rumianek

Laryngologia
17.00
17.30
lek. Krystyna Trafna

Logopeda
17.00
18.00
mgr Mirosława Januszewska-Sadowska
Medycyna pracy
09.00
13.00
lek. Lucyna Bobrowska
Medycyna pracy
Godziny ruchome: 9-13 lub 13-17
09.00
13.00
lek. Lucyna Bobrowska

Prac. endoskopii
Gastroskopia
09.30
00.00
lek. Marek Przybył

Prac. densytometryczna
10.00
15.00
Mgr Paweł Żuchowski
Prac. densytometrycznaDiagnostyka osteoporozy (densytometria)

Homeopatia
Zamiennie od 13:00 lub od 17:00
13.00
19.00
lek. Antoni Kania

Radiologia
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Prac. USG
USG
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
14.30
16.00
lek. Cezary Kipigroch

Prac. USG
USG
17.00
19.00
Dr n med. Radosław Brukiewa

Onkologia
14.30
16.00
Dr n. med. Zbigniew Michniewicz

Ginekologia - Położnictwo
14.30
16.00
lek. Cezary Kipigroch

Chirurgia dorosłych
14.30
16.00
Dr n. med. Zbigniew Michniewicz

Chirurgia dorosłych
15.50
18.00
lek. Ziemowit Jaraczewski

Chirurgia dorosłych
16.00
17.30
lek. Arkadiusz Fabiszewski

Chirurgia dorosłych
16.00
17.50
lek. Piotr Hubert

Ortopedia
14.30
18.00
lek. Ziemowit Jaraczewski

Dietetyka
15.00
18.00
mgr Elżbieta Sternal

Laryngologia
16.00
18.00
lek. Ewa Kopoń

Logopeda
17.00
19.00
mgr Monika Masłowska

Endokrynologia
17.00
20.00
lek. Jadwiga Witkowska
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Medycyna pracy
13.00
17.00
lek. Lucyna Bobrowska

Homeopatia
13.00
17.00
lek. Antoni Kania

Ortopedia
14.30
16.00
lek. Jarosław Lis

Dermatologia
14.30
18.30
lek. Małgorzata Płocka

Chirurgia dziecięca
15.00
16.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Prac. spirometryczna
15.00
16.30
lek. Ewa Trawińska

Pulmonologia
Raz w miesiącu
15.00
16.30
lek. Ewa Trawińska

Prac. USG
USG
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Prac. USG
USG STAWÓW
17.00
20.00
lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn

Neonatologia
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska
NeonatologiaOpieka nad noworodkiem

Psychologia
15.00
18.00
Dr n. hum. Jolanta Jaworska

Endokrynologia
15.00
20.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski

Ginekologia - Położnictwo
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Psychiatria
16.00
18.00
lek. Waldemar Kwiatkowski

Psychiatria
16.00
20.00
lek. Stanisław Izdebski

Reumatologia
17.00
20.00
lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn

Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
18.40
19.00
lek. Beata Gerynowicz-Balak

Kardiologia
18.40
19.00
lek. Beata Gerynowicz-Balak
14.00 - 15.00
Radiologia
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Prac. USG
USG
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Prac. USG
USG 3D/4D
15.00
17.00
dr n. med. Patrycja Krepska

Prac. USG
USG STAWÓW
15.00
17.00
lek. Wojciech Muszyński

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch

Chirurgia dorosłych
14.00
16.00
lek. Szymon Mańkowski

Homeopatia
14.30
15.30
lek. Gabriela Kasztelewicz-Rujna

Homeopatia
17.00
19.00
lek. Antoni Kania

Dietetyka
14.30
18.00
mgr Elżbieta Sternal

Prac. endoskopii
Gastoskopia
15.00
00.00
lek. Szymon Mańkowski

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
15.00
00.00
lek. Szymon Mańkowski

Prac. endoskopii
Gastroskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Ortopedia
15.00
17.30
lek. Wojciech Muszyński

Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
15.00
18.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska

Kardiologia
15.00
18.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska

Laryngologia
15.00
19.00
lek. Marianna Janeczek

Prac. EEG
15.30
18.00
Pracownia EEG

Hematologia
Raz w mies. - Druga środa
16.00
18.00
dr hab. n. med. Jarosław Czyż

Endokrynologia
16.00
19.00
lek. Jadwiga Witkowska

Reumatologia
16.00
20.00
Prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Ginekologia - Położnictwo
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
14.00 - 15.00
Biopsje
Pierwszy pon. miesiąca
14.00
16.00
Lek. med. Jan Sir
BiopsjeBiopsje cienko-igłowe wykonywane pod kontrolą USG.
15.00 - 16.00

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Chirurgia dorosłych
09.30
13.00
lek. Marek Przybył
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Chirurgia dorosłych
14.00
16.00
lek. Szymon Mańkowski
Chirurgia dorosłych
14.30
16.00
Dr n. med. Zbigniew Michniewicz

Chirurgia dorosłych
15.50
18.00
lek. Ziemowit Jaraczewski

Chirurgia dorosłych
16.00
17.30
lek. Arkadiusz Fabiszewski

Chirurgia dorosłych
16.00
17.50
lek. Piotr Hubert
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Chirurgia dorosłych
16.30
19.00
lek. Marek Przybył
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Chirurgia dorosłych
18.00
19.30
Dr n. med. Jarosław Redziński
19.00 - 20.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
15.00 - 16.00
Chirurgia dziecięca
15.00
16.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska
Chirurgia dziecięca
15.00
16.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Wtorek

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
16.00 - 17.00
Chirurgia naczyniowa
16.30
17.50
lek. Piotr Hubert
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
14.00 - 15.00
Dermatologia
14.30
18.30
lek. Małgorzata Płocka
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Dietetyka
08.00
12.00
mgr Elżbieta Sternal
Dietetyka
08.00
12.00
mgr Elżbieta Sternal
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Dietetyka
14.30
18.00
mgr Elżbieta Sternal
15.00 - 16.00
Dietetyka
15.00
18.00
mgr Elżbieta Sternal
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Endokrynologia
08.30
14.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Endokrynologia
15.00
20.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski
16.00 - 17.00
Endokrynologia
16.00
19.00
lek. Jadwiga Witkowska
17.00 - 18.00
Endokrynologia
17.00
20.00
lek. Jadwiga Witkowska
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
14.00 - 15.00
Gastrologia
14.30
19.00
lek. Łukasz Bochyński
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Wtorek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
13.00 - 14.00
Ginekologia - Położnictwo
13.00
16.00
dr n. med. Patrycja Krepska
14.00 - 15.00
Ginekologia - Położnictwo
14.30
16.00
lek. Cezary Kipigroch
15.00 - 16.00
Ginekologia - Położnictwo
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka
Ginekologia - Położnictwo
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Ginekologia - Położnictwo
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch
Ginekologia - Położnictwo
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
16.00 - 17.00
Hematologia
Raz w mies. - Druga środa
16.00
18.00
dr hab. n. med. Jarosław Czyż
17.00 - 18.00

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
13.00 - 14.00
Homeopatia
13.00
17.00
lek. Antoni Kania

Homeopatia
13.00
17.00
Homeopatia
13.00
17.00
lek. Antoni Kania
Homeopatia
Zamiennie od 13:00 lub od 17:00
13.00
19.00
lek. Antoni Kania
14.00 - 15.00
Homeopatia
14.30
15.30
lek. Gabriela Kasztelewicz-Rujna
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Homeopatia
17.00
19.00
lek. Antoni Kania
Homeopatia
17.00
19.00
lek. Antoni Kania
18.00 - 19.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
11.00 - 12.00
Kardiologia
11.00
13.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska
Kardiologia
11.00
13.00
lek. Alina Korycka
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Kardiologia
15.00
18.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska
16.00 - 17.00
Kardiologia
16.00
18.00
lek. Zbigniew Jurczyk
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Kardiologia
18.40
19.00
lek. Beata Gerynowicz-Balak

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Laryngologia
09.00
12.00
lek. Ewa Kopoń
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Laryngologia
15.00
17.00
lek. Ewa Kopoń
Laryngologia
15.00
19.00
lek. Marianna Janeczek
16.00 - 17.00
Laryngologia
16.00
18.00
lek. Ewa Kopoń
17.00 - 18.00
Laryngologia
17.00
17.30
lek. Krystyna Trafna
18.00 - 19.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
17.00 - 18.00
Logopeda
17.00
18.00
mgr Mirosława Januszewska-Sadowska
Logopeda
17.00
19.00
mgr Monika Masłowska
18.00 - 19.00

Poniedziałek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Medycyna pracy
09.00
13.00
lek. Lucyna Bobrowska
Medycyna pracy
09.00
13.00
lek. Lucyna Bobrowska
Medycyna pracy
Godziny ruchome: 9-13 lub 13-17
09.00
13.00
lek. Lucyna Bobrowska
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Medycyna pracy
13.00
17.00
lek. Lucyna Bobrowska
Medycyna pracy
13.00
17.00
lek. Lucyna Bobrowska
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
15.00 - 16.00
Neonatologia
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska
NeonatologiaOpieka nad noworodkiem
Neonatologia
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska
NeonatologiaOpieka nad noworodkiem
16.00 - 17.00

Wtorek

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
14.00 - 15.00
Neurologia
14.10
20.00
lek. Barbara Litwin
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Neurologia
17.00
17.30
lek. Andrzej Rumianek
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Poniedziałek

Wtorek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
16.00 - 17.00
Okulistyka
16.00
18.00
lek. Krzysztof Popowski
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Onkologia
09.30
13.00
lek. Marek Przybył
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Onkologia
14.30
16.00
Dr n. med. Zbigniew Michniewicz
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Onkologia
16.30
19.00
lek. Marek Przybył
Onkologia
16.30
19.00
lek. Marek Przybył

Onkologia
18.00
19.30
Dr n. med. Jarosław Redziński
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Ortopedia
09.00
13.00
lek. Wojciech Muszyński
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Ortopedia
14.30
16.00
lek. Jarosław Lis
Ortopedia
14.30
18.00
lek. Ziemowit Jaraczewski
15.00 - 16.00
Ortopedia
15.00
17.30
lek. Wojciech Muszyński
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
16.00 - 17.00
Psychiatria
16.00
18.00
lek. Waldemar Kwiatkowski
Psychiatria
16.00
18.00
lek. Waldemar Kwiatkowski

Psychiatria
16.00
20.00
lek. Stanisław Izdebski
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Wtorek

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
15.00 - 16.00
Psychologia
15.00
18.00
Dr n. hum. Jolanta Jaworska
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
15.00 - 16.00
Pulmonologia
Raz w miesiącu
15.00
16.30
lek. Ewa Trawińska
16.00 - 17.00

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Prac. densytometryczna
09.00
16.00
Mgr Paweł Żuchowski
Prac. densytometrycznaDiagnostyka osteoporozy (densytometria)
Prac. densytometryczna
09.00
15.00
Mgr Paweł Żuchowski
Prac. densytometrycznaDiagnostyka osteoporozy (densytometria)
10.00 - 11.00
Prac. densytometryczna
10.00
15.00
Mgr Paweł Żuchowski
Prac. densytometrycznaDiagnostyka osteoporozy (densytometria)
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
15.00 - 16.00
Prac. EEG
15.30
18.00
Pracownia EEG
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
11.00 - 12.00
Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
11.00
13.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska
Prac. echo serca
Badania dla dzieci
11.00
13.00
lek. Alina Korycka
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
15.00
18.00
lek. Ewa Witurska-Smoczyńska
16.00 - 17.00
Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
16.00
18.00
lek. Zbigniew Jurczyk
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Prac. echo serca
Badania dla dorosłych
18.40
19.00
lek. Beata Gerynowicz-Balak

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Prac. endoskopii
Gastroskopia
09.30
00.00
lek. Marek Przybył
Prac. endoskopii
Kolonoskopia
09.30
00.00
lek. Marek Przybył
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Prac. endoskopii
Gastoskopia
15.00
00.00
lek. Rafał Wojciechowski
Prac. endoskopii
Gastoskopia
15.00
00.00
lek. Łukasz Bochyński

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
15.00
00.00
lek. Łukasz Bochyński
Prac. endoskopii
Gastoskopia
15.00
00.00
lek. Szymon Mańkowski

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
15.00
00.00
lek. Szymon Mańkowski
16.00 - 17.00
Prac. endoskopii
Gastoskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył
Prac. endoskopii
Gastroskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył

Prac. endoskopii
Kolonoskopia
16.30
00.00
lek. Marek Przybył
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
15.00 - 16.00
Prac. prób wysiłkowych
15.00
17.00
lek. Urszula Kazimierczak
16.00 - 17.00

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
15.00 - 16.00
Prac. spirometryczna
15.00
16.30
lek. Ewa Trawińska
16.00 - 17.00

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
10.00 - 11.00
Prac. USG
USG STAWÓW
10.00
13.00
lek. Wojciech Muszyński
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Prac. USG
USG 3D/4D
13.00
16.00
dr n. med. Patrycja Krepska

Prac. USG
USG
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty
14.00 - 15.00
Prac. USG
USG
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty
Prac. USG
USG
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
14.30
16.00
lek. Cezary Kipigroch
15.00 - 16.00
Prac. USG
USG
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Prac. USG
USG
17.00
19.00
Dr n med. Radosław Brukiewa
Prac. USG
USG 3D/4D
15.00
17.00
dr n. med. Patrycja Krepska

Prac. USG
USG STAWÓW
15.00
17.00
lek. Wojciech Muszyński
Prac. USG
USG
15.00
17.00
Dr n. med. Anna Perdzyńska

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
15.30
20.00
lek. Teresa Różycka

Prac. USG
USG STAWÓW
17.00
20.00
lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn
16.00 - 17.00
Prac. USG
USG
16.00
18.00
lek. Marta Dura

Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch
17.00 - 18.00
Prac. USG
USG GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE
17.00
19.00
lek. Cezary Kipigroch
Prac. USG
USG
17.00
19.00
Dr n med. Radosław Brukiewa
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
14.00 - 15.00
Prac. urodynamiczna
14.00
15.30
Dr n. med. Piotr Frąckiewicz
15.00 - 16.00

Wtorek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
14.00 - 15.00
Radiologia
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty
Radiologia
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty
Radiologia
14.00
15.00
lek. Sławomir Kapelaty
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Radiologia
16.00
18.00
lek. Marta Dura
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Środa

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
16.00 - 17.00
Reumatologia
16.00
20.00
Prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Reumatologia
18.00
20.00
lek. Rafał Wojciechowski
Reumatologia
16.00
20.00
Prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Reumatologia
16.00
20.00
Prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Jeka
17.00 - 18.00
Reumatologia
17.00
20.00
lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
14.00 - 15.00
Urologia
14.00
15.30
Dr n. med. Piotr Frąckiewicz
15.00 - 16.00

Wtorek