Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00
Osteoporoza
07.30
11.30
Lek. Jarosław Lis

Reumatologia
09.00
12.30
Lek. Maria Stopińska – Polaszewska

Reumatologia
12.30
14.00
Lek. Anna Soroka – Tyborska

Kardiologia dziecięca
10.00
14.00
Lek. Alina Korycka
Osteoporoza
07.30
11.30
Lek. Jarosław Lis

Endokrynologia
09.00
13.00
Lek. Aleksandra Wiśniewska - Lis

Reumatologia
09.00
13.00
Lek. Julita Sobieska

Reumatologia
10.00
14.00
Lek. Kinga Kościńska – Ilczyszyn

Kardiologia
10.00
14.00
Lek. Issa Fares

Kardiologia dziecięca
11.00
11.15
Lek. Alina Korycka
08.00 - 09.00
Neurologia
08.00
10.00
Lek. Tomasz Rosochowicz

Neurologia
10.00
14.00
Lek. Paweł Przybyłowski

Pulmonologia
09.30
13.30
Lek. Ewa Trawińska
Kardiologia
08.30
13.00
Lek. Beata Gerynowicz - Balak

Kardiologia dziecięca
10.00
14.00
Lek. Alina Korycka

Reumatologia
11.00
15.00
Lek. Julita Sobieska

Pulmonologia
14.30
18.30
Lek. Ewa Trawińska

Endokrynologia
16.00
20.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski

Urologia dziecięca
16.00
20.00
Lek. Joanna Madej
Chirurgia dziecięca
08.00
12.00
Lek. Jarosław Leszniewski

Urologia dziecięca
08.00
12.00
Lek. Joanna Madej

Endokrynologia
09.00
13.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski
09.00 - 10.00
Reumatologia
09.00
12.00
Lek. Anna Soroka – Tyborska
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Osteoporoza
12.00
18.00
Lek. Jarosław Lis

Pulmonologia
14.30
18.30
Lek. Ewa Trawińska

Endoskopia
15.00
19.00
Lek. Rafał Wojciechowski

Neurologia
15.00
19.00
Lek. Andrzej Rumianek
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Neurologia
14.00
18.00
Dr n. med. Marek Cieślak
Kardiologia dziecięca
14.00
18.00
Lek. Alina Korycka

Kardiologia
15.00
19.00
Lek. Ewa Witurska – Smoczyńska

Urologia dziecięca
15.00
19.00
Lek. Joanna Madej

Chirurgia dziecięca
16.00
19.00
Lek. Jarosław Leszniewski
Chirurgia dziecięca
14.00
18.00
Lek. Jarosław Leszniewski
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Chirurgia dziecięca
19.00
20.00
Lek. Joanna Madej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Chirurgia dziecięca
08.00
12.00
Lek. Jarosław Leszniewski
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Chirurgia dziecięca
14.00
18.00
Lek. Jarosław Leszniewski
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Chirurgia dziecięca
16.00
19.00
Lek. Jarosław Leszniewski
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Chirurgia dziecięca
19.00
20.00
Lek. Joanna Madej

Środa

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Endokrynologia
09.00
13.00
Lek. Aleksandra Wiśniewska - Lis
Endokrynologia
09.00
13.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Endokrynologia
16.00
20.00
Dr n. med. Krzysztof Komorowski
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Czwartek

Piątek

Sobota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
15.00 - 16.00
Endoskopia
15.00
19.00
Lek. Rafał Wojciechowski
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Poniedziałek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Kardiologia
08.30
13.00
Lek. Beata Gerynowicz - Balak
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Kardiologia
10.00
14.00
Lek. Issa Fares
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Kardiologia
15.00
19.00
Lek. Ewa Witurska – Smoczyńska
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
10.00 - 11.00
Kardiologia dziecięca
10.00
14.00
Lek. Alina Korycka
Kardiologia dziecięca
10.00
14.00
Lek. Alina Korycka
11.00 - 12.00
Kardiologia dziecięca
11.00
11.15
Lek. Alina Korycka
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Kardiologia dziecięca
14.00
18.00
Lek. Alina Korycka
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Neurologia
08.00
10.00
Lek. Tomasz Rosochowicz
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Neurologia
10.00
14.00
Lek. Paweł Przybyłowski
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Neurologia
14.00
18.00
Dr n. med. Marek Cieślak
15.00 - 16.00
Neurologia
15.00
19.00
Lek. Andrzej Rumianek
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00
Osteoporoza
07.30
11.30
Lek. Jarosław Lis
Osteoporoza
07.30
11.30
Lek. Jarosław Lis
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Osteoporoza
12.00
18.00
Lek. Jarosław Lis
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Pulmonologia
09.30
13.30
Lek. Ewa Trawińska
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Pulmonologia
14.30
18.30
Lek. Ewa Trawińska
Pulmonologia
14.30
18.30
Lek. Ewa Trawińska
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Reumatologia
09.00
12.00
Lek. Anna Soroka – Tyborska
Reumatologia
09.00
12.30
Lek. Maria Stopińska – Polaszewska

Reumatologia
12.30
14.00
Lek. Anna Soroka – Tyborska
Reumatologia
09.00
13.00
Lek. Julita Sobieska

Reumatologia
10.00
14.00
Lek. Kinga Kościńska – Ilczyszyn
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Reumatologia
11.00
15.00
Lek. Julita Sobieska
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

Poniedziałek

Wtorek

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Urologia dziecięca
08.00
12.00
Lek. Joanna Madej
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Urologia dziecięca
15.00
19.00
Lek. Joanna Madej
16.00 - 17.00
Urologia dziecięca
16.00
20.00
Lek. Joanna Madej
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Środa

Czwartek

Sobota