lek. Rafał Pawlik

Lekarz rezydent w trakcie ostatniego roku specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Na co dzień pracuje w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i European Society of Radiology (ESR). Uczestnik licznych konferencji, szkoleń, staży oraz zjazdów naukowych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej starający się systematycznie poszerzać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Absolwent kierunku lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Foto