Pracownie specjalistyczne

Biopsje

Echo serca

EEG

Densytometria

Endoskopia

Pracownia prób wysiłkowych – EKG wysiłkowe serca

Spirometria

Urodynamika

USG

Badania wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy NZOZ „Nasz Lekarz”, lub przez przychodnie posiadające umowy z NZOZ „Nasz Lekarz” na wykonywanie tych badań.