Kriochirurgia jest metodą leczniczą polegająca na miejscowym, kontrolowanym niszczeniu chorej tkanki przez jej zamrażanie. Po zamrożeniu zniszczone tkanki ulegają samoistnej demarkacji, a następnie tkanka ulega prawidłowej odbudowie bez zwłóknień lub ubytków. Zabieg wykonuje prywatnie lekarz dermatolog. Zapisy do lek. Aleksandry Badzian oraz lek. Małgorzaty Płockiej telefonicznie od numerem 56 300 43 00.