W ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWK-P2014-2020 i Budżetu Państwa, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski przekazał naszej Przychodni środki ochrony indywidualnej w postaci 200 maseczek chirurgicznych, 300 masek FFP2 i 200 FFP3 oraz 1000 rękawiczek.

Powyższe wsparcie zapewnia nam i naszym pacjentom bezpieczeństwo oraz nieprzerwaną możliwość świadczenia usług medycznych w okresie pandemii.