W ramach świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej lekarze rodzinni oraz pediatrzy udzielają teleporad.
Teleporada udzielana jest  po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta. W celu skorzystania z możliwości kontaktu z lekarzem należy skontaktować się z rejestracją telefoniczną pod numerem  56 300 43 00 (Pon. – Pt. 8:00 – 20:00).
Pracownik rejestracji telefonicznej informuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.