lek. Artur Mieczkowski

Specjalista Chorób Wewnętrznych USG-Doppler

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika. Od początku pracy zawodowej związany jest z Kliniką Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych oraz Poradnią Chorób Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. W roku 2018 uzyskał tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych i rozpoczął Specjalizację w dziedzinie Angiologii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej chorób naczyń oraz leczenia endowaskularnego. W czasie swojej pracy wciąż doskonali umiejętności diagnostyczne jak i lecznicze, między innymi jako jeden z pierwszych w regionie Kujawsko-Pomorskim, wraz z kolegami z Kliniki, przeprowadził zabieg udrożnienia żyły biodrowej pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (2016) a także embolizacji niewydolnej żyły jajnikowej (2016). Od tego czasu są to zabiegi wielokrotnie wykonywane przez zespół angiologów z Kliniki. Szczególnie interesuje się zespołem przekrwienia biernego miednicy, który jest trudnym do diagnostyki zespołem objawów utrudniających funkcjonowanie kobiet a jedną z metod jego leczenia jest leczenie endowaskularne.

Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych również publikowanych w czasopismach posiadających Impact Factor oraz wystąpień konferencyjnych.