dr Bartłomiej Małkowski

Jest absolwentem Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Będąc na 5 roku odbył 3-miesięczny staż w Klinice Urologii St. Marina University Hospital w Varnie. Od 2013 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dodatkowo, opracowuje rozprawę doktorską na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w zakresie diagnostyki PET/CT u Pacjentów z chorobą nowotworową gruczołu krokowego. Główne zainteresowania obejmują onkologię urologiczną. Zajmuje się pełną diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowo-płciowego. Od 2014 roku jest członkiem European Association of Urology. W 2020 roku uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny urologii oraz tytuł Fellow of European Board of Urology (FEBU).