dr Karolina Borowska-Maćkowiak

Dr Karolina Borowska-Maćkowiak jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej CM UMK w Bydgoszczy.  W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a w 2017 roku tytuł doktora nauk medycznych  przedstawiając wyniki swoich badań w formie rozprawy doktorskiej pt.“ Ocena stężenia selenu i innych wybranych parametrów układu antyoksydacyjnego we krwi kobiet ciężarnych w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu”. Aktualnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii Szpitala MSWiA w Bydgoszczy. Swoje zawodowe zainteresowania, którymi są: prowadzenie pacjentek zarówno w ciążach fizjologicznych, jak i powikłanych, utrasonografia prenatalna i ginekologiczna oraz ginekologia operacyjna, rozwija uczestnicząc zarówno w krajowych, jak i zagranicznych, konferencjach, warsztatach i szkoleniach.