dr n med. Karolina Borowska-Maćkowiak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szkolenie specjalizacyjne odbyła w w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej CM UMK w Bydgoszczy.

W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a w 2017 roku tytuł doktora nauk medycznych przedstawiając wyniki swoich badań w formie rozprawy doktorskiej pt.“ Ocena stężenia selenu i innych wybranych parametrów układu antyoksydacyjnego we krwi kobiet ciężarnych w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu”. Od 2012 roku związana z Oddziałem Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii Szpitala MSWiA w Bydgoszczy.

Swoje zawodowe zainteresowania, którymi są: prowadzenie pacjentek zarówno w ciążach fizjologicznych, jak i powikłanych, utrasonografia prenatalna i ginekologiczna oraz ginekologia operacyjna, rozwija uczestnicząc zarówno w krajowych jak i zagranicznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Ginekologia w Bydgoszczy