lek. med. Magdalena Boińska

Studia medyczne na kierunku lekarskim ukończyłam w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam od stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w  Toruniu, następnie swoją drogę zawodową związałam ze Szpitalem Miejskim w Toruniu, w ramach szkolenia z medycyny rodzinnej. Szkolenie w ramach chorób wewnętrznych ukończyłam w Klinice chorób Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 i.m. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, pracą poglądową

„Przegląd metod zaopatrzenia miejsc dostępu naczyniowego”. W ramach szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych głównie zajmowałam się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo-naczyniowych oraz intensywną terapią internistyczną, która pozwoliła mi nawiązać współpracę z Klinicznym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy. Ponadto ukończyłam Podyplomowe Studium Zarządzania Jednostkami Ochrony Zdrowia „Szkoła Zdrowia Publicznego” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Aktualnie jestem członkiem Towarzystwa Internistów Polskich oraz Bydgoskiej Izby Lekarskiej. W ramach chorób wewnętrznych moje główne zainteresowania to: profilaktyka i diagnostyka chorób sercowo-naczyniowych, diagnostyka zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, żywienie kliniczne, badania ultrasonograficzne, szczególnie ultrasonografia naczyń i płuc.

Ukończone kursy i warsztaty:

 • Echokardiografia w praktyce klinicznej
 • USG naczyń
 • Interregional Network for Venous and Arterial Thrombosis Excellence in Iractise
 • ALS Provider Course
 • Ultrasonografia w intensywnej terapii i w stanach krytycznych
 • Bronchofiberoskopia interwencyjna w intensywnej terapii
 • Warsztaty anestezjologia i intensywna terapia

W ramach współpracy z Ośrodkiem Badań Klinicznych Nasz Lekarz- Gabinety Prywatne w Bydgoszczy oferuję:

 • Konsultacje internistyczną,
 • Diagnostykę chorób internistycznych, w tym: chorób układu krążenia, oddechowego, gastroenterologicznego, krwiotwórczego, chorób endokrynologicznych, w tym chorób tarczycy, chorób nerek, zaburzeń gospodarki węglowodanowej i wodno-elektrolitowej.
 • Diagnostykę zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, w tym ultrasonograficzną próbę uciskową.
 • Profilaktykę chorób sercowo- naczyniowych z oceną ryzyka w skali SCORE oraz ultrasonograficzną oceną kompleksu IM.
 • Konsultacje internistyczne przed planowymi zabiegami operacyjnymi.
 • Interpretacja i opisywanie EKG.
 • Wykonywanie i interpretacja Holtera EKG oraz ciśnieniowego.
 • Ocenę RTG klatki piersiowej.
 • Interpretację badania spirometrycznego.