dr Rafał Pawlik

Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Tytuł ten uzyskał podczas Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego „European Diploma in Radiology” (EDiR) we Wiedniu. Na co dzień pracuje w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Członek European Society of Radiology (ESR). Uczestnik licznych konferencji, szkoleń, staży oraz zjazdów naukowych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, poszerzający systematycznie swoją wiedzę w tej dziedzinie. Absolwent kierunku lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

USG w Bydgoszczy