dr Tomasz Purwin
  • Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku (2005);
  • Specjalista urolog FEBU (Fellow of the European Board of Urology);
  • Androlog kliniczny EAA (European Academy of Andrology);
  • Lekarz medycyny seksualnej FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine).