dr Joanna Gąsiorowska

Specjalista Gastroenterologii dziecięcej, Gastroenterologii i Pediatrii

W 1994 r. ukończyła studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Początkowo związana była z lecznictwem otwartym i pracą w Rejonowej Poradni Dziecięcej. W latach 2000-2013 pracowała w Klinice Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

W tym czasie uzyskała tytuł specjalisty w zakresie pediatrii w 2003 r. i specjalisty gastroenterologa w 2013 r. W latach 2013-2017 pracowała na Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu. W 2016 r. uzyskał tytuł specjalisty gastroenterologa dziecięcego. Od 2017 r. pracuje w Przychodni Gastroenterologicznej dla dzieci i wykonuje badania endoskopowe w Pracowni Endoskopowej przy Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Główne dziedziny zainteresowań to diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego np. refluks żołądkowo-przełykowy, choroba wrzodowa, czynnościowe choroby przewodu pokarmowego, nieswoiste zapalenia jelit, alergia pokarmowa.