dr n. hum. Jolanta Jaworska

PSYCHOLOG

W 1993 ukończyła studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 uzyskała tytuł  doktora nauk humanistycznych. Terapią indywidualną oraz par i rodzin zajmuje się od 1995 roku. Swoją pracę jako psycholog wspiera dużą wiedzą teoretyczną, jak i praktycznym doświadczeniem. W swojej pracy opiera się na założeniach szkoły Miltona Ericksona, w ramach której szkoli się w Polskim  Instytucie Ericksonowskim (Np. wprowadzenie do terapii ericksonowskiej, kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej, terapia rodzin, terapia natręctw, psychoterapia depresji) oraz na koncepcji analizy transakcyjnej, w ramach której posiada Certyfikat 101 w AT oraz liczne zaawansowane szkolenia z zakresu terapii. Jest w trakcie europejskiego procesu certyfikacyjnego w obszarze terapii w analizie transakcyjnej. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Zainteresowania zawodowe:

Prowadzi terapię zaburzeń o podłożu psychicznym i emocjonalnym, jak i pracę nad rozwiązywaniem aktualnych problemów i samorozwojem. Zajmuje się terapią indywidualną, par i rodzin oraz pracą z młodzieżą.

Obszary pracy: radzenie sobie ze stresem, zaburzenia lękowe, depresja, problemy w relacjach z innymi ludźmi, wypalenie zawodowe, problemy w związkach, małżeńskie, rodzinne (rozwód, śmierć w rodzinie, choroba), radzenie sobie w chorobie, kryzysy życiowe itp.