dr n. med. Arkadiusz Jundziłł

Jest specjalistą w chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej. Tytuł doktora nauk medycznych obronił w 2014 roku jako zwieńczenie dwuletniego stażu w Cleveland Clinic u Pani Profesor Siemionow.

Jest adiunktem w Oddziale Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Bydgoszczy. Pełni funkcję lekarza nadzorującego w Banku Komórek Tkanek i w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej w Bydgoszczy. Jest autorem i współautorem licznych artykułów w czasopismach naukowych o łącznej wartości IF:72 i H indeksie 8. Jest autorem jednego i współautor dwóch rozdziałów w podręcznikach poświęconych chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wydanych w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem rozdziałów skryptów dla studentów Collegium Medicum w

Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ponadto, wraz z Panem Profesorem Witmanowskim, jest współredaktorem podręcznika z Chirurgii Plastycznej.

Uczestniczy w wielu wysokobudżetowych projektach naukowych: NCBiR (STRATEGMED i LIDER), MNiSW (Iuventus) i NCN (Sonata). Jest autorem i współautorem licznych doniesień zjazdowych w kraju jak i zagranicą. W 2015 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Nauka, badania naukowe i postęp techniczny.