dr Tadeusz Dereziński

Specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

W roku 1991 ukończył studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii. W roku 2005 obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 1996 stypendysta Ministra Zdrowia- odbył staż w ośrodku klinicznym w Belgii. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych (ponad 100 projektów badawczych) m.in. w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego oraz pulmonologii. Dr Dereziński zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego oraz OBS (Obturacyjnego Bezdechu Sennego).

 
Zobacz filmy z dr Tadeuszem Derezińskim: