lek. Przemysław Sawicki

swiadczenia-nfz-hover
W 2020 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. Od 2013 roku pracuje w Klinice Kardiologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, gdzie wcześniej odbywał staż dyplomowy. Studiował na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy. W latach 2016-2019 ukończył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu kardiologii m.in.: Intracardiac echocardiography facilitated ablation workshop, ICD Train, Carto 3 Training, Resynchronisation Therapy Course.

Główne obszary zainteresowań:

  • zaburzenia rytmu serca
  • elektrofizjologia i elektroterapia w tym kwalifikacja pacjentów do ablacji oraz implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych (stymulatory, kardiowertery – defibrylatory, terapia resynchronizująca)

Kardiolog
Kardiologia w Toruniu