lek. Lucyna Sobiło-Pawlik

Dr Lucyna Sobiło-Pawlik ukończyła w 1989 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1992 r. uzyskała I stopień, a w 1996 r. II stopień, specjalizacji w zakresie Chorób Wewnętrznych. W 2002 r. uzyskała specjalizację z zakresu Diabetologii. Do 2001 r. pracowała w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Od 2002 r. pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Oddziale Klinicznym Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.

Dr Sobiło-Pawlik od 2007 r. zajmuje się pacjentkami ciężarnymi z cukrzycą, konsultując je na Oddziałach Patologii Ciąży i Położnictwa oraz w praktyce ambulatoryjnej. Od 2012 r. zajmuje się także chorymi leczonymi za pomocą osobistej pompy insulinowej, podłącza pompy na Oddziale oraz prowadzi chorych ambulatoryjnie. Uzyskała również certyfikat Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego potwierdzający umiejętności w zakresie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych.


Z dr Lucyną Sobiło-Pawlik przyjmuje w Przychodni mgr Dorota Kochman, pielęgniarka diabetologiczna

Dorota Kochman w 2008 r. ukończyła studia magisterskie z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji  zdrowia. W 2013 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. W 2013 r. ukończyła również kurs specjalizacyjny – opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny – CPWI. W tym samym roku uzyskała tytuł trenera pompowego. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki. Od 1992 r. pracowała na Oddziale Chorób Wewnętrznych W.SZ.Z., a następnie na Oddziale Klinicznym Nefrologii Diabetologii i Chorób Wewnętrznych na stanowisku pielęgniarki ds. diabetologii.

Obecnie zajmuje się edukacją chorych z cukrzycą typu 1, typu 2 oraz leczonych za pomocą OPI – osobistych pomp insulinowych. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentem posługując się mapami  konwersacyjnymi. Prowadzi także wykłady dla pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek i położnych z zakresu diabetologii.

Diabetologia w Toruniu