lek. Maria Czyżewska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2008 roku asystent w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, gdzie odbyła staż specjalizacyjny. W 2013 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2017 r. w dziedzinie hematologii. Aktualnie w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej. Lek. Maria Czyżewska zdobyła także doświadczenie w prowadzeniu Badań Klinicznych w zakresie schorzeń hematologicznych.

W kręgu zainteresowań lek. Marii Czyżewskiej znajduje się żywienie kliniczne w trakcie choroby nowotworowej. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

Hematologia w Toruniu