LogopediaLogopeda specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Na konsultację i terapię logopedyczną zapraszamy osoby, które mają problemy z dykcją, jąkaniem, szybkim tempem mowy czy rotacyzmem.

Z pomocy logopedy coraz częściej korzystają również dorośli, którzy chcą poprawić swoje zdolności artykulacyjne oraz emisyjne wykorzystywane w pracy, np. nauczyciele, konferansjerzy, śpiewacy. Logopeda pracuje także z pacjentami po przebytym wylewie, udarze, laryngektomii (zabiegu wycięcia krtani). Wiele osób popełnia błąd czekając, aż problem minie sam. Negatywnym skutkiem takiego postępowania jest utrwalanie wady, a następnie większe trudności podczas próby jej likwidacji. Rezultatem skutecznej terapii logopedycznej jest nauczenie się wyraźnej, poprawnej wymowy, a w związku z tym nabranie dodatkowej pewności siebie i przezwyciężenie trudności komunikacyjnych.

Zapraszamy na konsultacje z zakresu diagnozy oraz leczenia wad i zaburzeń mowy.

Skontaktuj się z nami: +48 56 300 43 00

Nasi specjaliści