Nasi specjaliści

Obrazowanie ultrasonograficzne to badanie wykorzystujące fale dźwiękowe do tworzenia obrazów mięśni, ścięgien, więzadeł, nerwów i stawów w całym ciele. Służy do diagnozowania zwichnięć, nadwyrężeń, naciągnięć, uwięzionych nerwów, zapalenia stawów i innych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Ultradźwięki są bezpieczne, nieinwazyjne i nie wykorzystują promieniowania jonizującego.

USG wykorzystuje małą sondę i żel umieszczany bezpośrednio na skórze. Fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości przechodzą z sondy przez żel do ciała. Sonda zbiera odbijające się dźwięki. Komputer wykorzystuje te fale dźwiękowe do tworzenia obrazu. Badania ultrasonograficzne nie wykorzystują promieniowania  (takiego, jakie stosuje się w przypadku promieni rentgenowskich ). Ponieważ obrazy są rejestrowane w czasie rzeczywistym, mogą pokazać strukturę i ruch narządów wewnętrznych ciała.

Obrazy ultrasonograficzne są zwykle używane do diagnozowania:

 • naderwania lub zapalenia ścięgien;
 • naciągnięć mięśniowych;
 • narośli kostnych;
 • nagromadzenia płynów;
 • skręceń lub zwichnięć;
 • zapalenia w kaletkach i stawach;
 • wczesnych zmian reumatoidalnego zapalenia stawów;
 • uwięźnięcia nerwów, np. przy zespole cieśni kanału nadgarstka;
 • łagodnych i złośliwych guzów tkanek miękkich;
 • ciał obcych w tkankach miękkich;
 • zwichnięcia biodra u niemowląt;
 • nieprawidłowości mięśni;
 • masy tkanek miękkich (guzki/guzy).

Jak należy się przygotować?

Należy założyć wygodne, ​​luźne ubranie. Konieczne może być zdjęcie całej odzieży i biżuterii w badanym obszarze.

Jak przebiega zabieg?

W przypadku niektórych badań USG układu mięśniowo-szkieletowego pacjent może siedzieć na stole do badań lub na obrotowym krześle. W przypadku innych badań USG pacjent leży na stole do badań twarzą do góry lub twarzą do dołu. Specjalista może poprosić o przesunięcie badanej kończyny lub sam może ją przesunąć w celu oceny anatomii i funkcji danej struktury.

Po umieszczeniu pacjenta na stole do badań specjalista nałoży na badany obszar ciała żel. Pomoże on w bezpiecznym kontakcie sondy z ciałem i wyeliminuje przestrzenie powietrzne między przetwornikiem a skórą, które mogą blokować przenikanie fal dźwiękowych do ciała. Głowicę umieszcza się na ciele, delikatnie dociskając i przesuwa w obszarze zainteresowania, aż do uchwycenia pożądanych obrazów.

Ucisk zwykle nie powoduje dyskomfortu, gdy głowica jest dociskany do badanego obszaru. Jeśli jednak skanowanie jest wykonywane na obszarze wrażliwości, można poczuć ucisk lub niewielki ból.

Po zakończeniu obrazowania przezroczysty żel do ultrasonografii zostanie usunięty ze skóry. Wszelkie części, które nie zostaną wytarte, szybko wyschną. Żel do USG zwykle nie plami ani nie odbarwia odzieży.