Drodzy Pacjenci! Nasza Przychodnia dołączyła do programu “Profilaktyka 40 PLUS” w ramach którego każda osoba powyżej 40. roku życia może jednorazowo skorzystać z bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.
 
Jak zgłosić się na badanie?
Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:
– infolinii 22 735 39 53
– lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.
Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.
 
Co dokładnie zawierają pakiety? Szczegóły poniżej: