Standard organizacyjny teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nasz Lekarz Przychodnie Medyczne sp. z o.o. w Toruniu

Najczęściej zadawane pytania
 1. Jak można zapisać się na wizytę do lekarza?

Na wizytę do lekarza można zapisać się telefonując pod numer 56 300 43 00 lub osobiście w rejestracji Przychodni. Istnieje również możliwość pozostawienia swojego numeru telefonu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej naszlekarz.pl. Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem. Pacjenci prywatni mogą zapisać się na wizytę także za pośrednictwem portalu znanylekarz.pl oraz stronę internetową naszlekarz.pl.

 1. Jak można odwołać wizytę?

Wizytę u lekarza można odwołać telefonując pod numer 56 300 43 00 lub osobiście w rejestracji Przychodni. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze informowanie o tego typu zmianach. Pozwoli to zaoszczędzić nasz czas oraz umożliwi rejestrację na ten termin innemu Pacjentowi.

 1. Czy wizyta u lekarza internisty jest bezpłatna?

Wizyta u lekarza internisty jest bezpłatna dla Pacjentów, którzy zadeklarowali, poprzez uzupełnienie deklaracji do lekarza POZ, przynależność do naszej Przychodni.

 1. Czy ktoś może odebrać za mnie wyniki moich badań lub moje dokumenty?

Odbiór wyników badań oraz dokumentacji medycznej możliwy jest tylko po okazaniu upoważnienia. Upoważnienie można wypisać już w momencie składania deklaracji POZ lub przy pierwszej wizycie.

 1. Czy pacjent niepełnoletni może sam zgłosić się na wizytę do lekarza lub na badania?

Pacjenci, którzy są niepełnoletni mogą zgłosić się na wizytę do lekarza lub na badania tylko z opiekunem prawnym.

 1. W jakich godzinach można zgłosić się na badanie krwi?

Badania laboratoryjne w ramach NFZ są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-09:00. Na pobranie krwi należy się zapisać – rejestracja (ze skierowaniem od lekarza POZ) pod numerem telefonu 56 300 42 45 w godzinach 10:00-18:00.

 1. Czy na badania i konsultacje lekarskie wymagane są skierowania?

Na badania i konsultacje lekarskie w ramach NFZ jest wymagane skierowanie, natomiast w zakresie poradni prywatnych skierowanie nie jest wymagane.

 1. Czy można u Państwa wykupić pakiet opieki medycznej?

Prywatne pakiety opieki medycznej będą dostępne wkrótce. O wszystkich szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco w zakładce ‘Aktualności’ lub na profilu Facebook.

 1. Czy mam prawo do zmiany lekarza pierwszego kontaktu i w jaki sposób to zrobić?

Zmiana lekarza pierwszego kontaktu następuje po wypisaniu odpowiedniej deklaracji. Deklarację można zmienić dwa razy w roku, wypisując dokument osobiście w rejestracji Przychodni.

 1. Jak długo ważne jest skierowanie do poradni specjalistycznej wypisane przez lekarza POZ?
 • Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
 • Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
 • Oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni specjalistycznej (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.
 • Od 2015 roku wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty.
 1. Czy w Państwa Przychodni mogę skorzystać z opieki położnej środowiskowej?

W przypadku chęci skorzystania z opieki położnej środowiskowej należy posiadać zadeklarowanego lekarza POZ wraz z położną. Deklarację związaną z przynależnością do danego specjalisty i położnej można wypełnić na miejscu w naszej Przychodni.

 1. Czy w Przychodni dostępny jest parking dla pacjentów?

Oczywiście, dysponujemy miejscami parkingowymi dla pacjentów. Wjazd od ulicy Batorego, przy budynku Przychodni.

Regulamin korzystania z parkingu

 1. Czy mogę zapisać się do Państwa Przychodni za pośrednictwem strony internetowej?

Wypełnienie deklaracji możliwe jest osobiście na miejscu w Rejestracji naszego budynku, a także przez stronę internetową. Dowiedz się więcej. 

 1. W jakim wypadku mogę skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością?

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają prawo:

 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a,
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • świadczeniobiorcy o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • świadczeniobiorcy posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i posiadający legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowane  z powodów politycznych oraz  osoby  deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
 • świadczenie powinno być udzielone w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku, gdy udzielane świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznaczany jest inny termin poza kolejnością przyjęć wynikający z prowadzonej list oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.