Statystyki GUS-u są nieubłagane — w Polsce postępuje proces starzenia się ludności. W 2022 roku osoby powyżej 60 roku życia stanowiły 25,9% społeczeństwa i liczba ta, jak wskazuje tendencja, z każdym rokiem będzie zapewne wzrastać. To zaś przekłada się na konieczność zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów. I tu nieocenioną pomocą jest geriatria. Czym się ona zajmuje? Kto i w jakiej sytuacji powinien skorzystać z konsultacji geriatrycznej? Poniżej odpowiadamy!

Geriatria: co to jest?

Geriatria to dziedzina medycyny skupiająca się na zdrowiu i opiece nad osobami starszymi, zazwyczaj powyżej 65. roku życia. Specjalizuje się ona w diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu chorobom, które ze względu na wiek dotykają seniorów — np. choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, osteoporoza czy demencja. 

Geriatrzy, czyli lekarze specjalizujący się w tej dziedzinie, opracowują kompleksowe plany leczenia, które uwzględniają zarówno fizyczne, jak i psychiczne aspekty zdrowia pacjentów w tym wieku. Ich celem jest nie tylko leczenie chorób, ale także poprawa jakości życia seniorów, co często obejmuje współpracę różnymi specjalistami, m.in. dietetykami, fizjoterapeutami, pielęgniarkami, terapeutami i innymi. To ważny aspekt, ponieważ geriatria promuje podejście holistyczne, skupiające się na maksymalnym zachowaniu funkcji życiowych i niezależności osób starszych.

Kto i kiedy powinien zdecydować się na konsultacje geriatryczne?

Konsultacje geriatryczne są zalecane dla osób starszych, które napotykają wielowymiarowe problemy zdrowotne związane z wiekiem, takie jak spadek funkcji poznawczych, problemy z mobilnością czy choroby przewlekłe i współtowarzyszące. Szczególnie warto rozważyć wizytę u geriatry, gdy obserwujemy pogorszenie stanu zdrowia seniora, które wpływa na jego codzienne funkcjonowanie. Dekoncentracja, ciągłe zapominanie czy chociażby nawracające bóle mięśni bądź stawów to tylko niektóre z objawów, które powinny zaniepokoić i zmobilizować do wizyty u lekarza specjalisty.

Diagnostyka pod kątem chorób geriatrycznych jest istotna także wtedy, gdy zauważymy niepokojące zmiany w zachowaniu osoby starszej bądź trudności w samodzielnym codziennym funkcjonowaniu. Alarmujący powinien być również spadek masy ciała, brak apetytu czy apatia.

Geriatra może również pomóc w zaplanowaniu długoterminowej opieki zdrowotnej oraz doradzić w kwestiach związanych z zapobieganiem komplikacjom zdrowotnym, np. przy leczeniu farmakologicznym kilku dolegliwości jednocześnie.

Na czym polegają konsultacje geriatryczne?

Konsultacje geriatryczne to spotkania z lekarzem geriatrą, które pozwalają na kompleksową ocenę stanu zdrowia osoby starszej. Podczas takiej wizyty geriatra przeprowadza dokładny wywiad medyczny. Ocenia historię chorób, aktualne leczenie, jeśli senior na coś choruje, a także funkcjonowanie pacjenta w codziennym życiu. Zbiera dokładny wywiad, który umożliwi mu wystawienie konkretnych, dopasowanych do danej osoby zaleceń oraz ewentualnego, specjalistycznego leczenia.

Wizyta u geriatry może również obejmować badania geriatryczne: fizykalne oraz funkcjonalne. Mają one na celu ocenę siły, równowagi, pamięci oraz innych funkcji kognitywnych i ruchowych seniora. Często włączane są w to również konsultacje z innymi specjalistami, aby móc uzyskać jak najlepszy obraz stanu zdrowia osoby starszej. W tym celu włączani są konkretni specjaliści, dopasowani do dolegliwości, z jakimi zmaga się pacjent, np. okulista, kardiolog czy diabetyk.

Mogą też zostać zlecone konkretne badania od geriatry, nie tylko te podstawowe jak morfologia krwi, ale i te specjalistyczne, np. EKG. Na podstawie zebranych informacji, geriatra formułuje plan leczenia dostosowany do indywidualnych potrzeb seniora, który może obejmować zarówno modyfikacje farmakologiczne, jak i zalecenia dotyczące diety, aktywności fizycznej czy wsparcia psychologicznego. Celem konsultacji jest nie tylko leczenie istniejących dolegliwości, ale także poprawa ogólnej jakości życia i maksymalizacja niezależności pacjenta.

Konsultacje geriatryczne są świetną sposobnością do właściwej dbałości o zdrowie i samopoczucie seniora. Chcesz zapewnić właściwą opiekę komuś z najbliższych? Nie czekaj — umów go do geriatry, który obejmie go troskliwą opieką.