mgr Magdalena Chwaliszewska

Specjalistka neurologopedii dla dorosłych

Ukończyłam Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Pomorską Akademię pedagogiczną w Słupsku. Jestem doświadczonym pedagogiem, logopedą, neurologopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą behawioralnym, pedagogiem specjalnym z ponad 20-letnim stażem pracy, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz autorką specjalistycznych pozycji książkowych.
Moje profesjonalne przygotowanie jest owocem wieloletniej pracy w placówkach medycznych i oświatowych zarówno z dziećmi jak i pacjentem dorosłym. Specjalizuję się w diagnozowaniu oraz terapii zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Pomagam osobom z wadami wymowy, zaburzeniami artykulacji, jąkaniem, po udarach i urazach mózgu. W rehabilitacji stosuję m.in. kinesiotaping medyczny oraz terapię ręki. Stawiam na zaufanie oraz budowanie atmosfery bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Na bieżąco doskonalę swoje umiejętności i warsztat pracy.