lek. Agnieszka Firszt-Adamczyk

Specjalista nefrolog

W 1999 r. ukończyła studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, w tym samym roku rozpoczęła 18-miesięczny staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu i od 2001 roku rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu (obecnie Specjalistycznym Szpitalu dla Dzieci i Dorosłych – Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym), początkowo w Oddziale Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii, następnie Oddziale Klinicznym Pediatrii i Nefrologii, gdzie pracuje do dziś.

Wiosną 2007 r. uzyskała tytuł specjalisty z pediatrii, a wiosną 2011 r. tytuł specjalisty z nefrologii. Od 2010 r. prowadzi również zajęcia dydaktyczne w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od 2005 r. zatrudniona w Poradni Nadciśnienia Tętniczego dla dzieci, a następnie w Poradni Nefrologicznej, gdzie pracuje do dziś. W czerwcu 2019 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Główne dziedziny zainteresowań to diagnostyka wad układu moczowego np. refluks pęcherzowo-moczowodowy, zakażenia układu moczowego, moczenie nocne i dzienne, białkomocz, krwinkomocz, kłębuszkowe zapalenia nerek, kamica układu moczowego, nadciśnienie tętnicze, nefropatia cukrzycowa.

Agnieszka Firszt-Adamczyk – ZnanyLekarz.pl