dr n. med. Łukasz Rzepiński

Specjalista Neurolog

Główne obszary zainteresowań: stwardnienie rozsiane, choroby nerwowo-mięśniowe (zwłaszcza miastenia gravis, polineuropatie i miopatie zapalne).