dr n. med. Łukasz Rzepiński

specjalista neurolog

Główne obszary zainteresowań: stwardnienie rozsiane, choroby nerwowo-mięśniowe (zwłaszcza miastenia gravis, polineuropatie i miopatie zapalne).