Dr n. med. Wojciech Guenter

swiadczenia-nfz-hover

Specjalista Neurolog

W 2012 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Od 2012 r. pracuję w Oddziale Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu; od 2021 r. również w Zakładzie Neurofizjologii (badania ENG/EMG) tego szpitala. W roku 2017 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od 2018r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. W 2021 r. otrzymał Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Neurologicznego im. prof. Władysława Jakimowicza za najlepiej zdany egzamin specjalizacyjny w latach 2017-2021.

Dr n. med. Wojciech Guenter zajmuje się:

  • praktyką neurologiczną, ze szczególnym zainteresowaniem w obszarze chorób obwodowego układu nerwowego (polineuropatie, miastenia, neuropatie o podłożu uciskowym, np. zespół cieśni nadgarstka), chorób zapalnych układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, polineuropatie zapalne) oraz bólów głowy (w tym migreny);
  • wykonuje badania ENG oraz EMG (odbył 3-miesięczny staż w zakresie ENG/EMG w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytety Medycznego w Poznaniu oraz kurs zaawansowany w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON w Milanówku);
  • realizuje leczenie migreny przewlekłej iniekcjami toksyny botulinowej, a także leczenie dystonii i spastyczności toksyną botulinową pod kontrolą USG;
  • prowadzi działalność naukową, jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych.