Hanna Kotewicz

Specjalistka Położnictwa

Jest położną z 29-letnim stażem pracy. Posiada dyplom ukończenia Studium Medycznego na Wydziale Położnych. Ukończyła również specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. Posiada kurs dokształcający “Problemy w laktacji”, który ukończyła w Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie. Przez 29 lat była zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej. Pełniła tam funkcję położnej zabiegowej, a także prowadziła zajęcia dydaktyczne w Szkole Rodzenia. Pracowała również na Oddziale Patologii Noworodków i Zaburzeń Laktacji, a także w Banku Mleka Kobiecego. Od 2009 r. udzielała porad laktacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Pracowała również w grupie wsparcia dla kobiet karmiących piersią. Przez ostatnie 1,5 roku udzielała konsultacji laktacyjnych na Oddziale Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu stale poszerzając swoją wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Kontakt z Poradnią Laktacyjną
telefon: 694 800 378, adres e-mail: h.kotewicz@naszlekarz.pl