Lek. Natalia Sasak-Cieślar

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2015 roku związana z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. W 2022 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Obecnie nadal kontynuuje pracę w Klinice jako starszy asystent w Oddziale Patologii Ciąży.

Wykładowca w przyszpitalnej Szkole Rodzenia. Od stycznia 2023 roku w trakcie specjalizacji z perinatologii. Certyfikowana ultrasonografistka Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Uczestnik licznych kursów doskonalących z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. W głównym zakresie zainteresowań znajduje się diagnostyka i wewnątrzmaciczna terapia płodu oraz prowadzenie ciąż powikłanych wieloma schorzeniami kobiet ciężarnych.