mgr Izabela Wiśniewska

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z Psychologii Klinicznej i Osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2-letnie Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień oraz Podyplowe Studia z Psychologii klinicznej.

W swojej pracy korzysta również z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

(I i II stopień – szkolenie zaawansowane) oraz wielu szkoleń z zakresu psychoonkologii, diagnostyki i terapii neuropsychologicznej oraz psychoterapii dzieci.

 11-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi.

W szczególności z dorosłymi pacjentami chorującymi na choroby nowotworowe i choroby przewlekłe oraz z ich bliskimi. Udziela wsparcia psychologicznego osobom, które chcą zmiany w swoim życiu. Również tym, którzy są zainteresowani rozwojem własnym i chcą lepiej poznać siebie i swoje mocne strony. Prowadzi terapię psychologiczną dzieci z trudnościami emocjonalnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci, które mają trudności w relacjach z innymi.

 Możliwość przeprowadzenia badania zdolności poznawczych dziecka.

Prowadzi terapię psychologiczną dzieci i dorosłych.