Spondyloatropatie zapalne – dawna nazwa seronegatywne (ang. spondyloarthritis, SpA) są jedną z najczęstszych postaci przewlekłego zapalenia stawów i kręgosłupa. Choroba dotyczy około 1,5% populacji. SpA stanowi niejednorodną grupę chorób reumatycznych, jednak cechują ją podobieństwo objawów klinicznych i zmian widocznych w badaniach obrazowych. W początkowej fazie SpA proces zapalny dotyczy głównie przyczepów ścięgnistych ścięgien i więzadeł do kości. Na późniejszym etapie choroba obejmuje również stawy krzyżowo-biodrowe, szkielet osiowy, stawy obwodowe oraz narządy wewnętrzne. Pojawienie się objawów pozastawowych jest czynnikiem złego rokowania. Najczęściej wśród objawów pozastawowych występują: zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka z zajęciem tęczówki i ciała rzęskowego, łuszczyca skóry i paznokci, nieswoiste zapalenia jelit. W przebiegu SpA może dojść również do rozwoju osteoporozy.

SpA można podzielić na dwie grupy: osiowe i obwodowe.

Do SpA osiowych zalicza się: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, nieradiologiczną spondyloartropatię osiową wg ASAS oraz postać osiową łuszczycowego zapalenia stawów Natomiast do SpA obwodowych zalicza się: postacie obwodowe łuszczycowego zapalenia stawów, reaktywne zapalenie stawów, SpA towarzyszącą chorobom zapalnym jelit oraz niezróżnicowaną SpA.