W przypadku kontuzji odniesionych podczas codziennej aktywności lub uprawiania sportu konieczne jest odkrycie przyczyn dolegliwości bólowych. Miejsce urazu można zbadać w ramach USG mięśni. Przychodnia Nasz Lekarz w Bydgoszczy dysponuje nowoczesnym sprzętem przeznaczonym do diagnostyki różnych narządów wewnętrznych. Dzięki wykorzystaniu aparatu ultrasonograficznego specjalista ocenia:

 • gdzie występuje problem,
 • jak rozległe są uszkodzenia,
 • czy pojawiły się krwiaki pourazowe lub blizny mięśniowe,
 • czy widoczne są inne niepokojące zmiany.

Uzyskany w ten sposób obraz mięśnia pozwoli lekarzowi na szybkie określenie przebiegu procesu leczenia oraz rehabilitacji, a także ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań. Badanie to może być powtarzane, jeśli będzie potrzeba kontrolowania postępów terapii.

Które mięśnie można zbadać za pomocą USG?

W naszej poradni można wykonać badania m.in. następujących mięśni:

 • przywodziciela długiego i krótkiego,
 • czworogłowego i dwugłowego uda,
 • pośladkowego,
 • piszczelowego przedniego i tylnego,
 • przywodziciela wielkiego,
 • grzebieniowego,
 • gruszkowatego i czworobocznego uda.

Decyzję o tym, które miejsce ma zostać dokładnie zobrazowane podczas USG podejmuje lekarz.

Na czym polega badanie?

Urządzenia do USG mięśni wykorzystywane przez naszych lekarzy w diagnostyce emitują fale ultradźwiękowe, których częstotliwość wynosi od 2 do 50 MHz. Radiolog kieruje je za pośrednictwem sondy w głąb ciała pacjenta. Tam odbijają się one od narządów wewnętrznych, a wracając do odbiornika, tworzą komputerowy obraz kontuzjowanych tkanek. Jest on widoczny na ekranie i stanowi podstawę diagnozy lekarskiej. Dzięki specjalnej głowicy przesuwanej po skórze badanego diagnosta może dokładnie obejrzeć każdy organ i opisać jego stan. Technologia używana w naszej poradni jest pomocna w leczeniu urazów mięśni, ponieważ podczas USG uzyskuje się widok w czasie rzeczywistym. Na tej podstawie można szybko ustalić rodzaj terapii i rehabilitacji, eliminując przyczyny dolegliwości bólowych, z którymi zmaga się pacjent.