Nasi specjaliści

Geriatria

Geriatra to nasz lekarz specjalizujący się w diagnostyce, terapii oraz profilaktyce chorób i zaburzeń występujących u osób starszych. Ma za zadanie skutecznie przeciwdziałać pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta, a także pomagać w utrzymaniu jak najwyższej jakości życia.

Lekarz chorób wieku starczego zleca swoim pacjentom badania laboratoryjne, obrazowe i czynnościowe, a także interpretuje ich wyniki. Specjalista opracowuje plany profilaktyki najczęstszych chorób wieku podeszłego, zleca seniorom konsultacje z innymi lekarzami, prowadzi terapię zachowawczą zdiagnozowanych schorzeń, kieruje na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitacje.

Czego dotyczy geriatria?

Geriatria obejmuje się kompleksową opieką zdrowotną osoby w podeszłym wieku. Lekarz geriatra podchodzi do zdrowia seniorów holistycznie – zajmuje się profilaktyką, zleca badania kontrolne i diagnostyczne, prowadzi leczenie chorób przewlekłych, zleca konsultacje z innymi specjalistami. Opiekę doświadczonego geriatry oferujemy pacjentom Przychodni Nasz Lekarz w Toruniu.

Kto powinien udać się na wizytę do geriatry?

Wizytę u dobrego geriatry w Toruniu zalecamy osobom w podeszłym wieku, które chcą skonsultować swoje zdrowie, w szczególności tym powyżej 65 roku życia oraz przyjmujących duże ilości leków.

Konsultację w pierwszej kolejności powinny rozważyć osoby mające trudności w radzeniu sobie w codziennym życiu oraz będące w grupie ryzyka przypadłości takich jak: choroba Alzheimera, demencja, choroby nerek, cukrzyca, osteoporoza i inne.

Specjalista może pomóc w doborze optymalnej opieki medycznej, przepisywać leki i doradzać w kwestiach dotyczących zdrowego stylu życia oraz terapii chorób geriatrycznych.

Geriatra Toruń – konsultacje w Przychodni Nasz Lekarz

Na konsultacje z zakresu geriatrii zapraszamy do Przychodni Nasz Lekarz w Toruniu. Można u nas uzyskać pomoc w zakresie diagnostyki i leczenia między innymi:

 • cukrzycy,
 • nadciśnienia,
 • osteoporozy,
 • niedosłuchu,
 • nietrzymania moczu,
 • choroby Parkinsona,
 • choroby Alzheimera,
 • choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • schorzeń reumatycznych,
 • zespołów bólowych,
 • demencji starczej.

Na wizytę u lekarza geriatry w Toruniu należy wziąć dotychczasową dokumentację medyczną i wyniki przeprowadzonych wcześniej badań. Konsultacje rozpoczynają się od wywiadu z pacjentem – specjalista zapyta o przebyte choroby, przyjmowane leki, dietę czy styl życia.

Na miejscu mogą zostać wykonane podstawowe badania: pomiar ciśnienia, pomiar cukru, osłuchanie pracy serca itp. Jeśli stan fizyczny lub psychiczny seniora tego wymaga, podczas konsultacji obecny powinien być jego opiekun.

Geriatra prywatnie w Toruniu – konsultacja

Wizyta u geriatry w Toruniu prywatnie nie wymaga skierowania. W celu umówienia konsultacji wystarczy kontakt z przychodnią. Niektórzy specjaliści świadczą również wizyty domowe.

Zapraszamy na konsultacje geriatryczne w Przychodni Nasz Lekarz w Toruniu. Skontaktuj się z nami i umów się na wizytę!