Nasi specjaliści

GeriatriaGeriatria to dziedzina medycyny, w ramach której obejmuje się kompleksową opieką zdrowotną osoby w podeszłym wieku. Specjalista geriatrii podchodzi do zdrowia seniorów holistycznie – zajmuje się profilaktyką, zleca badania kontrolne i diagnostyczne, prowadzi leczenie chorób przewlekłych, zleca konsultacje z innymi specjalistami. Opiekę doświadczonego geriatry oferujemy pacjentom Przychodni Nasz Lekarz w Toruniu.

Geriatra zleca swoim pacjentom badania laboratoryjne, obrazowe i czynnościowe, a także interpretuje ich wyniki. Specjalista geriatrii opracowuje plany profilaktyki najczęstszych chorób wieku podeszłego, zleca seniorom konsultacje z innymi lekarzami, prowadzi terapię zachowawczą zdiagnozowanych schorzeń, zleca leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitację.

Konsultacje geriatryczne w Przychodni Nasz Lekarz w Toruniu

Na konsultacje z zakresu geriatrii zapraszamy do Przychodni Nasz Lekarz w Toruniu. Można u nas uzyskać pomoc w zakresie diagnostyki i leczenia między innymi:

 • cukrzycy,
 • nadciśnienia,
 • osteoporozy,
 • niedosłuchu,
 • nietrzymania moczu,
 • choroby Parkinsona,
 • choroby Alzheimera,
 • choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • schorzeń reumatycznych,
 • zespołów bólowych,
 • demencji starczej.

Na wizytę u geriatry należy wziąć dotychczasową dokumentację medyczną i wyniki przeprowadzonych wcześniej badań. Konsultacje rozpoczynają się od wywiadu z pacjentem – lekarz pyta o przebyte choroby, przyjmowane leki, dietę czy styl życia. Na miejscu mogą zostać wykonane podstawowe badania: pomiar ciśnienia, pomiar cukru, osłuchanie pracy serca itp. Jeśli stan fizyczny lub psychiczny seniora tego wymaga, podczas konsultacji obecny powinien być jego opiekun.

Konsultacje geriatryczne w Przychodni Nasz Lekarz w Toruniu. Skontaktuj się z nami i umów się na wizytę!