Nasi specjaliści

Skontaktuj się z nami: +48 56 300 43 00

Psychologia kliniczna to dziedzina nauki traktująca o wpływie jaki wywierają różnorakie schorzenia na ludzki mózg. Dotyka przyczyn i rodzajów zaburzeń neuropsychologicznych oraz terapii i rehabilitacji osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuje się specyficznymi problemami psychologicznymi osób z różnymi zespołami neurologicznymi, wsparciem psychologicznym, zaburzeniami emocjonalnymi, hiperkinetycznymi, spektrum autyzmu i zaburzeniami funkcjonowania społecznego.