Nasi specjaliści

Rehabilitacja

Rehabilitacja medyczna to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub z deficytem w ww. obszarach), które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej, lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Jeżeli nie ma możliwości przywrócenia uszkodzonych funkcji, dąży się do ich zastąpienia w innych obszarach – inaczej kompensacji. Podczas spotkań rehabilitacyjnych największą uwagę przykłada się do komfortu oraz poczucia bezpieczeństwa i prywatności Pacjenta.

Czym właściwie zajmują się mgr rehabilitacji w Bydgoszczy?

Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności. Ze względu na zróżnicowanie oddziaływań rehabilitacja jest często prowadzona przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, dietetyków logopedów, psychologów, muzykoterapeutów.

Celem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie rehabilitacji medycznej jest wyszkolenie specjalistów zajmujących się:

 • poprawą funkcjonowania w aspekcie somatycznym i poznawczym, aktywności (w tym zachowania), uczestnictwa (w tym jakości życia);
 • modyfikowaniem czynników osobowych i środowiskowych warunkujących funkcjonowanie osób we wszystkich grupach wiekowych, w stanach i chorobach wywołujących niepełnosprawność;
 • poprzez podejmowanie działań obejmujących prewencję, diagnostykę i leczenie.

Specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej uczestniczą we wszystkich etapach rehabilitacji i odzyskiwania zdrowia. W pracy z osobami z przewlekłymi zaburzeniami dostrzegają znaczenie prowadzenia długoterminowych obserwacji pacjenta.

Leczą pacjentów z różnorodnymi chorobami, analizując wpływ tych stanów na funkcjonowanie osoby i jej społeczne uczestnictwo. Ustalają rozpoznanie przed rozpoczęciem rehabilitacji zorientowanej problemowo. Korzystają ze swoistych narzędzi oceny i prowadzą lub zlecają innym specjalistom leczenie na podstawie interwencji farmakologicznych, fizjoterapeutycznych (fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego, terapii manualnej etc.), edukacyjnych i społeczno-zawodowych.

Jakie kompetencje posiada specjalista rehabilitacji medycznej?

Specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej ma takie kompetencje jak np.:

 • badanie dla potrzeb rehabilitacji;
 • ocena wydolności funkcjonalnej i możliwości jej modyfikacji;
 • ocena zaburzeń struktury i funkcji, aktywności, uczestnictwa i czynników kontekstowych (cechy osoby i środowiska);
 • budowa programu kompleksowej rehabilitacji;
 • praktyczne zastosowanie metod terapii (w tym leczenia fizjoterapeutycznego oraz terapii zajęciowej, z uwzględnieniem czynników naturalnych, kontekstowych i innych);
 • ocena wyników leczenia;
 • zapobieganie powikłaniom i ich leczenie;
 • monitorowanie przebiegu choroby/zaburzenia i prognozowanie wyników rehabilitacji;
 • stosowanie technologii rehabilitacyjnych (ortotyka, protetyka, technologie wspomagające funkcjonowanie i pokrewne zagadnienia);
 • edukacja (chorych, osób sprawujących nad nimi opiekę, członków zespołu rehabilitacyjnego i innych osób);
 • specjalistyczne orzekanie o potrzebie rehabilitacji, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu następstw chorób i/lub urazów;
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

Jak realizowana jest rehabilitacja w Bydgoszczy?

Rehabilitanci potwierdzają, że istotne w tym procesie jest to, by był on ciągły, kompleksowy oraz w miarę możliwości jak najwcześniej zapoczątkowany. Przeważnie lekarze już przy wypisywaniu Pacjenta ze szpitala lub podczas oceny urazu oceniają, kiedy warto rozpocząć wizyty u rehabilitantów – najczęściej ma to miejsce tuż po zakończeniu gojenia.

Jak wygląda proces rehabilitacji w Nasz Lekarz?

Rehabilitant na pierwszej wizycie przeprowadza wywiad z Pacjentem dotyczący jego problemów i dolegliwości, a także przebytych chorób, szczególnie tych związanych z układem ruchu. Następnie sprawdza, jakie możliwości fizyczne ma Pacjent – robi to za pomocą badania funkcjonalnego.

Przeważnie sprowadza się to do tego, że specjalista prosi osobę o to, by ustawiła się w określonej pozycji lub wykonała dany ruch np. kończyną. Może również samodzielnie nią poruszać, by wyczuć, w którym momencie pojawia się opór. Następnie planuje proces leczenia – rozmaite zabiegi i ćwiczenia, które można wykonywać samodzielnie lub z rehabilitantem. Na pierwsze spotkanie warto zabrać ze sobą strój niekrępujący ruchów. Zachęcamy do umawiania wizyt w gabinetach Nasz Lekarz na rehabilitację w Bydgoszczy!