Drodzy Pacjenci❗️❗️❗️

Informujemy o nowej ścieżce obowiązującej w naszej Przychodni do odwołania. Zmiany mają związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars Cov-2 oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia❗️

⛔️Wejściem głównym, od ulicy Batorego, mogą wchodzić Pacjenci do POZ (po uprzednim kontakcie telefonicznym). Przed wejściem należy czekać na podejście personelu. Personel medyczny mierzy Pacjentom temperaturę.

⛔️Boczne wejście, od strony szlabanu, przy wjeździe na parking, przeznaczone jest dla Pacjentów Poradni Specjalistycznych oraz gabinetów prywatnych. Przy tym wejściu dyżur pełni również nasz personel medyczny i sprawdza temperaturę wchodzącym Pacjentom.

⛔️Wejście z tyłu budynku, od strony parkingu, to wejście przeznaczone WYŁĄCZNIE do Poradni Dzieci Chorych.
Prosimy o stosowanie się do wszystkich informacji umieszczonych na drzwiach Przychodni. Zmiany wprowadzone są zgodnie z odgórnymi zaleceniami i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa.