Badanie psychotechniczne wykonywane jest w celu ustalenia czy u osoby zgłaszająca się na badanie nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Takiemu badaniu muszą poddać się osoby planujące rozpoczęcie kursu na kategorię C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, uprawnienia do kierowania tramwajem, kandydaci na instruktorów, egzaminatorów, jak również osoby, które po upływie okresu ważności swoich uprawnień chcą dalej wykonywać zawód kierowcy, instruktora, egzaminatora.

Na badanie kierowani są również kierowcy, którzy z różnych względów utracili uprawnienia lub którym uprawnienia takie zostały cofnięte (za przekroczenie liczby punktów karnych, w okresie próbnym, za spowodowanie wypadku, jazdę pod wpływem alkoholu).

Badaniu poddawani są również kandydaci, uczniowie, słuchacze szkół i kursów kwalifikowanych, których podstawa programowa obejmuje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami wyższych kategorii.

Badania psychotechniczne wykonywane są również w ramach konsultacji z zakresu medycyny pracy: pracownikom, których stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychomotorycznej (operatorzy maszyn, osoby pracujące na wysokościach), a także kierowcom kategorii B, jeśli ich obowiązki służbowe obejmują prowadzenie samochodu służbowego lub wykorzystują samochód prywatny do celów służbowych (np. przedstawiciele handlowi, pracownicy zaopatrzenia, taksówkarze, dostawcy, kurierzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych).

Badania psychotechniczne – czym są?

W dużym skrócie to pakiet testów, które mają za zadanie ocenić:

 • sprawność psychomotoryczną oraz intelektualną badanego,
 • poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej,

Procedura

W naszej Przychodni wszystkie testy wykonuje się metodą komputerową – na dotykowym monitorze przy jednym stanowisku. Testy poprzedzane są fazą ćwiczeń. Ma to na celu wyeliminowanie elementu zaskoczenia i niezrozumienia zasad.

Do każdego badanego podchodzimy w sposób indywidualny. Badani umawiani są na konkretną godzinę i badani są pojedynczo.

Badanie trwa około 1 – 1,5 godziny.

Bezpośrednio po zakończeniu badania, wydawane jest stosowne orzeczenie.

Nasza Przychodnia dokonuje badań zgodnie z nowoczesnymi metodami, z uwzględnieniem najwyższych standardów.

Pozwala to na przyspieszenie całego procesu i zmniejszenie odczuwanego stresu do minimum. Pracujemy na licencjonowanym sprzęcie i oprogramowaniu przyjaznym badanemu.

Nie tylko zawodowi kierowcy powinni poddać się badaniu psychotechnicznemu. Kto jeszcze i w jakiej sytuacji musi wykonać testy lub udać się na konsultację psychologiczną?

Kto, gdzie i kiedy?

Grupy zawodowe, w których warunkiem dopuszczenia do wykonywania obowiązków jest ważne badanie to, np.:

 • kierowcy,
 • motorniczy i maszyniści,
 • operatorzy maszyn,
 • osoby, które pracują na wysokościach,
 • instruktorzy nauki jazdy.

To tylko część z profesji, w których odpowiedni dokument wydany przez placówkę medyczną to podstawa. Jeśli prowadzisz pojazd w ramach pracy lub przymierzasz się do rozpoczęcia kariery w takim charakterze, sprawdź, czy jesteś na poniższej liście.

Co jaki czas trzeba wyrabiać nowe orzeczenie?

Każdy przypadek jest inny. Wszystko zależy od wieku osoby, wykonywanego zawodu i stanu zdrowia. Lekarz Medycyny Pracy może także podjąć decyzję o wcześniejszym skierowaniu na badania psychotechniczne. Może to być spowodowane pogorszeniem zdrowia lub samopoczucia pracownika.

Standardowo, testy odnawiane są co:

 • 5 lat (do 60.roku życia) lub 30 miesięcy (po 60. roku życia) u kierowców,
 • 5 lat (do 65. roku życia) lub 12 miesięcy (po 65.roku życia) w innych profesjach.

Inne przyczyny wykonywania badań psychotechnicznych

Polecenie wykonania testów z zakresu psychologii transportu może otrzymać na piśmie każdy kierowca, który stracił prawo jazdy na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Stosowny dokument wysyła wtedy odpowiednia jednostka policji, lekarz, prezydent miasta lub starosta. Pozytywny wynik diagnostyki jest podstawą do starania się o zwrot prawa jazdy.

Jak przygotować się do badania?

Aby zapewnić sobie komfort, a testom miarodajność, przed przyjściem na wizytę należy:

 • dobrze się wyspać,
 • nie spożywać alkoholu ani innych środków odurzających przez co najmniej 48 godzin,
 • zabrać okulary, jeśli ma się wadę wzroku.

Na konsultację psychologiczną w ramach Medycyny Pracy przygotuj skierowanie. W sytuacji badań psychotechnicznych kierowców w zakresie  psychologii transportu (kat. C, C + E, pojazdy uprzywilejowane) nie jest ono wymagane.

Wykonaj testy szybko i bezstresowo w Przychodni w Toruniu

Przez wszystkie etapy wizyty przeprowadzi Cię przyjazny i profesjonalny personel Przychodni Nasz Lekarz. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem, które usprawnia badanie psychotechniczne. Osoby zainteresowane – zapraszamy do kontaktu.