Nasi specjaliści

Skontaktuj się z nami: +48 56 300 43 00

Psychologia Transportu

Wykonujemy badania z zakresu psychologii transportu i konsultacji psychologicznych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Dysponujemy licencjonowanym sprzętem oraz oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzania badań.

Nowoczesny, dotykowy panel elektroniczny, który wykorzystujemy podczas badania, jest przyjazny dla badanego. Podczas wizyty ocenia się sprawność psychomotoryczną, intelektualną, osobowość oraz poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia zastąpienie rozbudowanej, tradycyjnej aparatury przy zachowaniu niezbędnego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiaru. Całość badania baterią testów odbywa się na jednym stanowisku.

Bezpośrednio po zakończeniu badania generowane jest stosowne orzeczenie lub/i opinia.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki w znacznym stopniu skraca się czas badania i ogranicza odczuwany stres do minimum.

Zakres usług:

  1. Konsultacja psychologiczna kierowców w ramach Medycyny Pracy (wymagane skierowanie od lekarza Medycyny Pracy).
  2. Badanie psychotechniczne* kierowców w ramach Psychologii Transportu (kat. C, C + Em pojazdy uprzywilejowane) – nie jest wymagane skierowanie.

*Zasady przychodzenia na badania psychotechniczne:

  1. Badany musi być wyspany.
  2. Przez co najmniej 48 godzin przed badaniem nie można spożywać alkoholu ani innych środków odurzających.
  3. Jeśli Badany ma wadę wzroku, na badanie powinien zabrać ze sobą okulary.

Na czym koncentruje się psychologia transportu w Toruniu?

W naszych gabinetach zajmujemy się większością zagadnień z zakresu współczesnej psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przychodnia na terenie Torunia to miejsce, gdzie przyjmujemy naszych Pacjentów, odbywamy konsultacje i wykonujemy wszystkie podstawowe testy psychometryczne, psychotechniczne i inne.

Psychologia transportu i ruchu drogowego bazuje na informacjach, badaniach i zgromadzonej wiedzy dotyczącej wpływu zdolności poznawczych, motorycznych i koncentracji na poruszanie się po drogach. Może bazować również na obszarach związanych z psychoedukacją Pacjentów.

Co składa się na badania psychologiczne dla kierowców?

Jednym z podstawowych badań z zakresu psychologii transportu jest oczywiście wykonywanie testów psychologicznych dla kierowców. Psychotesty te umożliwiają ocenę sprawności osoby poddawanej badaniu do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Są obowiązkowe dla osób, które chcą mieć prawo jazdy kat. C, C+E, D oraz pracujących w transporcie drogowym. Jeżeli obawiasz się, czy bliski Ci senior powinien jeszcze prowadzić samochód, psychologia transportu rozwiąże ten problem, oferując mu odpowiedni test, który oceni jego sprawność psychiczną i motoryczną do jego prowadzenia.

Kto powinien udać się na testy psychologiczne z obszaru psychologii transportu?

Testy w naszej przychodni skierowane są przede wszystkim do osób, na których obowiązek ich wykonania ciąży ustawowo. Mogą to być zawodowi kierowcy (powinni poddawać się testom co 5 lat), osoby po 60. roku życia (co 30 miesięcy), a także ci, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych lub prowadzili pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu. W końcu testy te wykonuje się także wszystkim, którzy zwyczajnie chcieliby się przebadać i sprawdzić, czy mają odpowiednie umiejętności do prowadzenia samochodu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty oraz do rezerwowania terminów wizyt w naszej przychodni, zajmującej się psychologią transportu w Toruniu!