Nasi specjaliści

Skontaktuj się z nami: +48 56 300 43 00

Psychologia TransportuWykonujemy badania z zakresu psychologii transportu i konsultacji psychologicznych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Dysponujemy licencjonowanym sprzętem oraz oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzania badań.

Nowoczesny, dotykowy panel elektroniczny, który wykorzystujemy podczas badania, jest przyjazny dla badanego. Podczas wizyty ocenia się sprawność psychomotoryczną, intelektualną, osobowość oraz poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia zastąpienie rozbudowanej, tradycyjnej aparatury przy zachowaniu niezbędnego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiaru. Całość badania baterią testów odbywa się na jednym stanowisku.

Bezpośrednio po zakończeniu badania generowane jest stosowne orzeczenie lub/i opinia.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki w znacznym stopniu skraca się czas badania i ogranicza odczuwany stres do minimum.

Zakres usług:

  1. Konsultacja psychologiczna kierowców w ramach Medycyny Pracy (wymagane skierowanie od lekarza Medycyny Pracy).
  2. Badanie psychotechniczne* kierowców w ramach Psychologii Transportu (kat. C, C + Em pojazdy uprzywilejowane) – nie jest wymagane skierowanie.

*Zasady przychodzenia na badania psychotechniczne:

  1. Badany musi być wyspany.
  2. Przez co najmniej 48 godzin przed badaniem nie można spożywać alkoholu ani innych środków odurzających.
  3. Jeśli Badany posiada wadę wzroku, na badanie powinien zabrać ze sobą okulary.