dr n. med. Iwona Dankiewicz-Fares

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii oraz chorób wewnętrznych. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Od 2015 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Reumatologii dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jest członkiem organizacji medycznych: Polskiego Towarzystwa Reumatologicznych oraz członkiem sekcji obrazowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.Posiada certyfikaty z zakresu ultrasonografii narządu ruchu oraz kapilaroskopii. Uczestniczy w najważniejszych krajowych i światowych kongresach, konferencjach i kursach z Zakresu reumatologii. Przedstawia doniesienia w postaci prac poglądowych oraz oryginalnych w pismach fachowych oraz na konferencjach reumatologicznych, dermatologicznych i lekarzy rodzinnych.

Iwona Maria Dankiewicz-Fares – ZnanyLekarz.pl

Reumatologia w Bydgoszczy