dr n. med. Wojciech Balak

Specjalista Chorób Wewnętrznych 

Kardiolog

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1997 – ukończenie Akademii Medycznej w Bydgoszczy
  • od 2002 roku praca w Oddziale Kardiologii a następnie Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy
  • 2005 – uzyskanie tytułu specjalisty chorób wewnętrznych
  • 2008 – uzyskanie tytułu specjalisty kardiologa
  • 2011 – obrona pracy doktorskiej “Wpływ pionizacji na parametry hemodynamiczne mierzone metodą kardioimpedancji u osób ze skurczową niewydolnością serca ” w Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • od 2012 roku – Kierownik Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Posiada uprawnienia samodzielnego diagnosty i operatora zabiegów kardiologii inwazyjnej. Wykonuje koronarografie, angioplastyki wieńcowe, rotablacje tętnic wieńcowch, badania ultrasonografii wewnatrzwieńcowej (IVUS) oraz tomografii optycznej (OCT).

Kolejny kierunek jego zainteresowań zawodowych stanowi elektroterapia serca, a więc wszczepianie rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz urządzeń resynchronizujących (CRT-D).

Wojciech Balak – ZnanyLekarz.pl

Kardiologia w Bydgoszczy