Nasi specjaliści

Skontaktuj się z nami: +48 56 300 43 00

Badania ENG/EMG są stosowane w neurologii, ortopedii i neurochirurgii.

Elektroneurografia (ENG) to badanie przewodnictwa nerwowego, które wykonuje się elektrodami powierzchniowymi przykładanymi do skóry. Polega na stymulacji nerwu bezpiecznym bodźcem elektrycznym o krótkim czasie trwania (0,1-0,5 ms) w określonych punktach oraz rejestracji sygnału z innego punktu. W wielu przypadkach jest badaniem wystarczającym do oceny uszkodzenia nerwu. W niektórych sytuacjach konieczne jest wykonanie elektromiografii (EMG), czyli badania mięśnia za pomocą jednorazowej, cienkiej elektrody igłowej.

Wykonujemy następujące badania:

  • badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka
  • badanie nerwu łokciowego (w tym z zastosowaniem metody krótkich segmentów – inching)
  • badanie nerwu promieniowego
  • badania nerwów kończyn dolnych
  • badania w kierunku polineuropatii
  • ocena splotu ramiennego
  • badanie w kierunku stwardnienia zanikowego bocznego / choroby neuronu ruchowego
  • próba miasteniczna
  • próba tężyczkowa
  • badanie w kierunku miopatii