Nasi specjaliści

Skontaktuj się z nami: +48 56 300 43 00

Neurologopedia

Neurologopedia dla dorosłych w Bydgoszczy

Neurologopedia to dziedzina z pogranicza logopedii, medycyny, pedagogiki i fizjoterapii, w ramach której prowadzi się terapię osób z zaburzeniami mowy oraz komunikacji o podłożu neurologicznym. Z terapii neurologopedycznej dla dorosłych w Bydgoszczy skorzystać można w przychodni Nasz Lekarz.

W pierwszej chwili może wydawać się, że z pomocy neurologopedy korzystają tylko dzieci, np. z różnego rodzaju chorobami genetycznymi, widocznymi opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu albo zaburzeniami neurologicznymi. Warto jednak mieć świadomość, że terapia neurologopedyczna przeznaczona może być również dla pacjentów dorosłych – z pomocy doświadczonego specjalisty z dziedziny neurologopedii dla dorosłych w Bydgoszczy można skorzystać w przychodni Nasz Lekarz.

Neurologopeda dla dorosłych Bydgoszcz – dla kogo?

Terapia neurologopedyczna dla dorosłych bywa bardzo ważnym elementem ogólnego leczenia oraz rehabilitacji u pacjentów:

  • po rozległych udarach mózgu skutkujących zaburzeniami mowy i języka,
  • po wypadkach i urazach czaszkowo-mózgowych,
  • ze zdiagnozowanymi guzami mózgu, których rozrost powoduje zaburzenia mowy i komunikacji,
  • ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA),
  • z chorobą Parkinsona,
  • z chorobą Alzheimera,
  • po interwencjach neurochirurgicznych i chirurgicznych w obrębie twarzy oraz szyi.

Neurologopedia dla dorosłych – jakie zaburzenia obejmuje terapia?

Najczęściej neurologopeda, który pracuje z pacjentami dorosłymi, ma do czynienia z takimi zaburzeniami, jak:

  • afazja – czyli zaburzeniem funkcji mowy będącym efektem uszkodzenia mózgu (pacjent może np. nie być w stanie wymówić słowa, którego chce użyć albo mówi w sposób niezrozumiały dla otoczenia),
  • dyzartia – czyli zaburzeniem mowy związanym z nieprawidłowościami artykulacyjnymi, oddechowymi i fonacyjnymi (np. oddech pacjenta może być zbyt płytki, by mógł zrozumiale mówić),
  • dysfagia – czyli różnego rodzaju zaburzeniami związanymi z połykaniem pokarmów (np. krztuszenie się, chrypka po jedzeniu).

Neurologopedia dla dorosłych – efekty terapii

Celem terapii neurologopedycznej dla dorosłych – zależnie od indywidualnego stanu pacjenta – może być np. przywrócenie albo usprawnienie tworzenia komunikatów językowych, artykulacji dźwięków, prawidłowego oddychania i fonacji, a także przywrócenie płynności mowy, eliminacja mówienia niezrozumiałego, zbyt szybkiego, nierytmicznego itp. Szczegóły terapii – jej zakres, metodykę pracy oraz rodzaj i częstotliwość ćwiczeń – zawsze ustala specjalista biorąc pod uwagę możliwości pacjenta.

Z pomocy wysoko wykwalifikowanej specjalistki z zakresu neurologopedii, posiadającej wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami dorosłymi, można skorzystać w przychodni Nasz Lekarz w Bydgoszczy. Zachęcamy do kontaktu!