dr Anna Sulencka-Gbiorczyk

Specjalista Chorób Wewnętrznych, Reumatolog

Urodziła się w Toruniu. W latach 1988-1992 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego numer IV w Toruniu – klasa o profilu b-iologicznochemicznym. W latach 1993-1999 studiowała na Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 2008 uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Od roku 2009 do 2012 odbyła staż specjalizacyjny w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Bydgoszczy w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jana Biziela. Kierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka. W 2013 roku zdała egzamin z reumatologii. Obecnie pracuje w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu na Oddziale Reumatologicznym.

Reumatologia w Toruniu