mgr Aleksandra Szalkowska

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, którą ukończyła ze specjalizacją Neurorehabilitacja.
Poszerza swoje kwalifikacje na kursach oraz szkoleniach. Jest certyfikowanym terapeutą PNF oraz NDT Bobath.
Od czasu studiów jest zaangażowana w pracę z dziećmi. Dodatkowo, w swojej pracy wykorzystuje techniki masażu głębokiego oraz posiada uprawnienia do kinezjotapingu.
W 2018 roku ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne oraz oligofrenopedagogiczne, dzięki którym jeszcze lepiej rozumie się z Małymi Pacjentami.
W lutym 2016 roku brała udział w konferencji pt.: „IV Ogólnopolska Akademia Pediatrii”, a rok później w „VI Akademii Neurologii Wieku Rozwojowego”.
W marcu 2018 roku brała udział w szkoleniu „Metoda Audytywno-Werbalna w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu”.
Dodatkowo, w maju 2018 roku była uczestnikiem warsztatów dotyczących nowoczesnych metod terapii pacjentów ze spastycznością, które były częścią konferencji pt.: „Toksyna botulinowa w praktyce neurologicznej”.

Dowiedz się więcej Fizjoterapia dzieci i dorosłych