dr Justyna Wietrzyńska
Lekarz, specjalista onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej
Absolwentka Collegium Medicum UMK .
tytuł specjalisty onkologii klinicznej 2008 Oddział Chemioterapii CO Bydgoszcz
tytuł specjalisty medycyny paliatywnej 2011 Dom SUE RYDER Bydgoszcz
Od 2008 roku pracuje w Oddziale Chemioterapii Nowotworów WSZZ w Toruniu .
Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych w dziedzinie onkologii klinicznej.
Konsultant Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy.
10-letnie doświadczenie w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych oraz w leczeniu bólu .
Szczególnym moim tematem zainteresowania są nowotwory układu moczowo-płciowego oraz nowotwór piersi.